Valitse sivu

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava

Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava
(Lahden seudun kierrätyspuisto)

Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 8.6.2023.

Maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan 28.1.2021. Hyväksymispäätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolme valitusta. Maakuntahallitus päätti 10.5.2021 määrätä kaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä jätetyt valitukset 21.12.2022 ja korkein hallinto-oikeus valituslupahakemuksen 8.6.2023.

Jätteiden hyötykäytön kehittyessä seudullisesti palveleva Kujalan jätteenkäsittelyalue ei enää riitä takaamaan kiertotaloutta palvelevan yritystoiminnan kehittymisen tarpeita, ja uuden alueen löytäminen on siten tarpeellista. Vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus ratkaista Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen sijoittuminen ja siihen liittyvät liikenteen ja teknisen huollon verkostot.

SELVITYKSET

Kierrätyspuiston sijaintivaihtoehtojen toteutettavuus TIIVISTELMÄ 2020 (pdf)

Kierrätyspuiston sijaintivaihtoehtojen toteutettavuus LOPPURAPORTTI 2020 (pdf)

Ekosysteemipalvelut hankkeen tulokset 2019 (pdf)

Selvitys Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden merkittävyydestä TIIVISTELMÄ 2019 (pdf)

Selvitys Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden merkittävyydestä LOPPURAPORTTI 2019 (pdf)

Kierrätyspuiston vaihemaakuntakaava, taustat ja perustelut 2018 (pdf)

Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikkaselvitys 2017 (pdf)

Lahden seudun kierrätyspuiston karttakyselyn yhteenveto 2017 (pdf)

Sijaintivaihtoehdot kartalla (pdf)

Seudullinen kierrätyspuisto, mahdolliset sijaintipaikat 2016 (pdf)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) aineisto ympäristöhallinnon verkkopalvelussa (verkkosivu)

PAIKKATIETOAINEISTOT

Lisätietoja

Niina Ahlfors
aluesuunnittelujohtaja
puh. 040 531 7628
niina.ahlfors@paijat-hame.fi