Valitse sivu

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaava

Jätteiden hyötykäytön kehittyessä seudullisesti palveleva Kujalan jätteenkäsittelyalue ei enää riitä takaamaan kiertotaloutta palvelevan yritystoiminnan kehittymisen tarpeita, ja uuden alueen löytäminen on siten tarpeellista.

Vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus ratkaista Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen sijoittuminen. Alueen toteutusvaihtoehtoja vertaillaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä tehtävässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), jota viedään eteenpäin vaihemaakuntakaavan kanssa samanaikaisesti. Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan  jätteenkäsittelyalueen sijainti ja siihen liittyvät liikenteen ja teknisen huollon verkostot. Alueen varsinaista toteuttamista voidaan suunnitella vasta tarvittavien kaavojen tultua lainvoimaiseksi, ja alueen käynnistymiseen tulee kulumaan useita vuosia.

HANKKEEN AIKATAULU:

Lisätietoja

Niina Ahlfors
Aluesuunnittelujohtaja
puh. 040 531 7628
niina.ahlfors@paijat-hame.fi