Valitse sivu

Tietoa kaavoituksesta

Kaavoitus on asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sekä virkistysalueiden ja suojelu- ja kulttuuriarvojen sijoittumisen ja liikenteen toimivuuden suunnittelua. Se pohjautuu monipuoliseen tietopohjaan ja vuorovaikutukseen, sekä näiden kautta arvioituihin erilaisiin vaihtoehtoihin, joiden pohjalta kaava rakentuu.

Kaavoitus on vuorovaikutteinen ja avoin prosessi, jossa asianomaisilla on mahdollisuus olla kaavan laadinnassa mukana. Kaavoituksen perustana on maankäyttö- ja rakennuslaki.

Lisätietoja:

Jaana Martikainen
Vt. aluesuunnittelujohtaja
puh. 044 3719 467
jaana.martikainen@paijat-hame.fi