Valitse sivu

Tietoa kaavoituksesta

Kaavoitus on asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sekä virkistysalueiden ja suojelu- ja kulttuuriarvojen sijoittumisen ja liikenteen toimivuuden suunnittelua. Se pohjautuu monipuoliseen tietopohjaan ja vuorovaikutukseen, sekä näiden kautta arvioituihin erilaisiin vaihtoehtoihin, joiden pohjalta kaava rakentuu.

Kaavoitus on vuorovaikutteinen ja avoin prosessi, jossa asianomaisilla on mahdollisuus olla kaavan laadinnassa mukana. Kaavoituksen perustana on maankäyttö- ja rakennuslaki.

Lisätietoja:

Niina Ahlfors
Aluesuunnittelujohtaja
puh. 040 531 7628
niina.ahlfors@paijat-hame.fi