Valitse sivu

Heinola

Heinolassa hankkeen kohteina ovat Jyrängön alueen polkujen alueen erillisten reittien ja polkujen selkiyttäminen rengasreiteiksi ja reittimerkintöjen uudistus.

Hankkeen maastotöiden valmistuttua reiteille tehdään opastaulut ja Heinolan kaupungin nettisivuille mm. kartat, reittiselosteet ja ladattavat gpx-jäljet.

Valo-Ilves on edelleen talvella hiihtolatuna, mutta merkittyjen polkureittien muilla osilla voi ulkoilla myös talvisin.

Koskensaarenpolku (n. 3,3 km, Jyrängön silloilta lähtien siirtymineen 5,3 km)

 • Osittain uusi maastopolku, osittain vanhan luontopolun ja esteettömän reitin kanssa samaa linjausta kiertävä polku.
 • Koskensaarenpolulla on kauniit rantamaisemat. Polun varrella on laavu ja myös toinen tulipaikka ja Koskensaaren sillan kupeessa uimapaikka. Polku on helposti saavutettavissa myös Heinolan keskustasta Jyrängön Rantareitin kautta.
 • Koskensaarenpolku on merkattu vastapäivään sinivalkoisin nuolimerkein ja monikäyttömerkein. Jalkaisin polku on vaativuudeltaan helppo. Maastopyöräilijälle kapealla rantapolulla on muutama tarkemmin ajettava kohta. Reitti on ajettavissa pääosin myös tavallisella pyörällä, mutta lyhyitä pätkiä ehkä joutuu taluttamaan.
 • Myös siirtymäreitti keskustan suunnasta Koskensaareen on merkitty Siltasaaren P-paikalta lähtien Jyrängön rantareitin kautta

Koskensaarenpolun reittimerkintää

Jyrängön alueen pitkät polkureitit (15 km ja 23 km)

 • Olemassa olevista erillisistä ja eritasoisista ulkoilureiteistä ja -poluista on hankkeessa koostettu nyt lenkkimäisiä reittejä. Lenkit on nyt merkitty kukin yhtenäisesti, kun tähän asti eri poluilla ja reiteillä on ollut erilaiset merkintätavat.
 • Selkeyden vuoksi reitit on merkitty vain yhteen suuntaan eli vastapäivään. Omatoimisesti poluilla voi kulkea kumpaankin suuntaan vastaantulijoita varoen.
 • Aiemmin on ajateltu, että retkeilypolku palvelee vain kävellen ulkoilevia, mutta nykyiset liikuntatavat ovat monipuolistuneet. Maastopyöräilyn lisääminen maastomerkintöihin on käyttäjien kannalta oleellinen ja paljon toivottu muutos (monikäyttömerkeissä kävely +maastopyöräily -symbolit. Maastopyöräilyn ohella myös polkujuoksu on nykyään hyvin suosittu liikkumistapa poluilla. Erityisesti pitkät reitit ovat maastopyöräilijöiden suosimia.
Jyrängön poluilla on monimuotoisia vesimaisemia
 • Saavutettavuuden parantamiseksi Jyrängön alueen lähtöpisteitä ja P-alueita selkiytetään ja muodostetaan niille katuosoitteet. Lähtöpisteet: Valo-Ilveksen lähtöpiste (Kangasvuokontien pää), Siltasaaren P-paikka, Juustopolun lähtöpiste (Tamppilahdenkatu/Muikkuojankatu -kulma). Juustopolulta pohjoiseen lähtiessä alussa on toistaiseksi n 600 m katusiirtymä Koskensaaren suuntaan, kunnes rantareitille tuleva silta valmistuu.
 • Jyrängön maastoliikuntareitit on kaikki yhdisteltävissä toisiinsa, joten reittiverkostosta muodostuu useita erimittaisia reittivaihtoehtoja noin 3–26 km.
 • Talvi yllätti kesken hankkeen ja maa jäätyi, joten reitin varrelta jäi vielä puuttumaan muutamia merkkitolppia. Ole siis tarkkana ja seuraa viittoja ja Heinolan Ulkoilukarttaa.
 • Reiteillä on tehty polulle roikkuvien oksien ja terävien oksantynkien karsintaa, mutta työ on yhdellä osuudella vielä kesken. Varovaisuutta reiteillä liikkuessa!

Jyrängön maastopolkujen talvikäyttö

 • Valo-Ilves -reitti on hiihtokaudella varattu vain hiihtämiseen. Muilla poluilla voi liikkua ympäri vuoden sää- ja lumiolosuhteiden mukaan.
 • Huom! Poluilla ei ole talvikunnossapitoa! Varaudu siis nastakengin tai pyörällä nastarenkain ja kulje varoen. Jäätyneet vesilätäköt, juuret ja kivet ovat erityisen liukkaita ja lumen peittämänä petollisia.
 • Ulkoilureiteillä ja merkityillä poluilla koirat ulkoilevat aina kytkettyinä.

Korvenlammenkierros (noin 15 km rengasreitti)

 • Kaunis ja maastoltaan monipuolinen Korvenlammenkierros yhdistelee Valo-Ilves- ulkoilureittiä ja eritasoisia metsäpolkuja ja Juustopolku -retkeilyreittiä. Reitti on maastoltaan osin mäkistä. Maisemassa on useita järvinäkymiä ja lampia sekä vaihtelevia metsämaisemia.
 • Korvenlammenkierros on merkitty heijastavin valko-punaisin nuolimerkein polkujen risteyksissä ja kohdissa, joissa on mahdollista harhautua reitiltä. Yksityismailla puihin ei voida kiinnittää reittimerkkejä, joten selkeillä metsäosuuksilla seuraa polkua, maalimerkkejä ja risteysviittoja sekä karttaa.
 • Reitillä tehdyssä riskikartoituksessa ilmeni odotettua huonokuntoisempia pitkospuita. Hankerahoituksella saatiin tämän vuoden aikana uusittua yhdet pitkospuut. Lisäksi kahdet huonokuntoiset purettiin pois turvallisuussyistä. Kaupunki pyrkii saamaan ensi vuodelle rahoitusta muiden pitkosten uusimiseen ja reitin kuraantuvien kohtien parantamiseen.
Korvenlammenkierros ja Läpiänlenkki erkaantuvat Valo-Ilveksellä ennen Ylä-Musterin kotaa
 • Reitillä on varoitusmerkein merkitty erityistä huomiota vaativat kohdat (jyrkät laskut, kivikot, tien ylitykset yms). Erityisesti pyöräilijän kannattaa punnita oma taitotasonsa ja mukauttaa vauhtinsa polun vaativuuden mukaan. Märkyys ja talvinen liukkaus nostavat maastopyöräilyn vaativuutta.
 • Korvenlammenkierroksen varrella on Iso-Salijärven tulipaikka sekä reitiltä 300 m piston päässä Ylä-Musterin kota ja tulipaikka. Korvenlammella ollut laavu on palanut eikä paikalla toistaiseksi ole huollettua tulipaikkaa.

Läpiänlenkki (noin 23 km rengasreitti)

 • Läpiänlenkki on monipuolinen yhdistelmä hyvin vaihtelevia metsäpolkuja ja nopeakulkuisia, mutta mäkisiä ulkoilureittejä ja metsäautoteitä. Maasto on monipuolista metsäaluetta ja maisemassa on myös useita kauniita järviä.
 • Läpiänlenkin varrella on Iso-Salijärven tulipaikka, Ylä-Musterin kota ja Läpiänjärven laavu sekä Tamppilammenojan tulipaikka.
 • Maastopyöräilijälle tällä lenkillä on hyvää ajotaitoa vaativia maastonkohtia. Haastavimmat kohdat on merkitty varoitusmerkein ja ne on mahdollista ohittaa myös taluttaen. Pyöräilijän on hyvä huomata, että märkyys ja liukkaus nostavat polkujen vaativuustasoa.
 • Läpiänlenkki on aluksi samaa kuin Korvenlammenkierros, mutta jatkaa pidemmälle etelään kohti Vierumäkeä, kunnes palaa Juustopolkua takaisin kohti Heinolaa.
 • Reitti on merkitty keltasinisin nuolin ja kiertosuuntana vastapäivään.
 • Valo-Ilveksen ja Läpiäntien osuuksilla reitille on lisätty viittoja ja nuolimerkkejä, Juustopolun osuudella maan jäätymisen vuoksi kaikkia merkkitolppia ei voitu vielä pystyttää.

Läpiänlenkin rantapolku
 • Vanha polkureitti on maanomistuksellisista syistä muuttunut viime vuonna osin Läpiän metsäautotielle. Tällä uudelle kierto-osuudelle on pystytetty muutamia uusia reittiviittoja ja merkkitolppia.
 • Juustopolun osuudella reittiä merkinnät ovat vielä hiukan kesken, mutta reitti on seurattavissa viittojen ja vanhojen maalimerkkien sekä ulkoilukartan avulla.
 • Läpiänlenkki on saavutettavissa myös Vierumäen (Suomen Urheiluopisto) suunnasta ja on kierrettävissä vastapäivään ympyrälenkkinä 23 km (Heinolan kautta) tai 15 km (Korvenlammen kautta). Vierumäen suunnasta reitille pääsee liittymään parhaiten Hakaveräjänmäen P-paikalta (Suurijärventie/Läpiäntie).
 • Hiihtokaudella Valo-Ilves -reitti on varattu vain hiihtäjille. Ethän kulje laduilla jalkaisin tai pyörällä.

Heinolan Pirttisalmenpolun ja Saittalahdenpolun reittimerkinnät

Heinolan Pirttisalmenpolun ja Saittalahdenpolun reittikartta .PDF-tiedostona >>

Heinolan Pirttisalmenpolun ja Saittalahden polun reittimerkinnät kartalla.
Heinolan Pirttisalmenpolun ja Saittalahden polun reittimerkinnät kartalla. Kartta on tuotettu Heinolan kaupungin toisessa hankkeessa.

Saittalahden-Pirttisalmen alueen polut

Saittalahden ja Pirttisalmen alue on erillinen ulkoilualue Tähtisillan ja moottoritien pohjoispuolella, mutta kuitenkin lähellä Heinolan keskustaa. Alue on luonnoltaan ja maisemiltaan hyvin kaunis, mutta silti ollut huonosti tunnettu. Alueella on kauniita järvimaisemia ja kallioita. Taukopaikoiksi on laavu ja tulipaikka. Hankkeessa alueen polkuverkostoa on selkiytetty mm. reittimerkinnöillä.

 • Alueelle on merkattu eri värein kaksi erillistä ympyräpolkua, jotka ovat yhdistettävissä pidemmäksi lenkiksi. Polut on selkeyden vuoksi merkattu vain yhteen kiertosuuntaan, mutta toiseen suuntaakin voi kulkea. Monikäyttöpolut on tarkoitettu jalkaisin liikkuville ja maastopyöräilijöille.
 • Hankkeessa Saittalahden-Pirttisalmen alueen lähtöpisteitä ja P-paikkoja selkiytetään ja paremman saavutettavuuden vuoksi tuotetaan lähtöpisteille katuosoitteet.

Tulipaikka Pirttisalmenpolun varrella

Pirttisalmenpolku (3,2 km rengasreitti)

 • Pirttisalmenpolku on kapeaa ja hyvin vaihtelevaa metsäpolkua upeissa järvimaisemissa. Pienipiirteisellä mutkittelevalla polulla nousut ja laskut sekä erilaiset metsätyypit tekevät reitistä mielenkiintoisen vaihtelevan.
 • Polku merkitty myötäpäivään heijastavin valkopunaisin nuolimerkein ja sinisin monikäyttömerkein.
 • Päälähtöpiste on Laaksotien päässä (parkkitilaa moottoritien sillan alla). Polulle pääsee myös keskustan ja Tähtisillan suunnasta rantareittiä pitkin.
 • Pirttisalmenpolun varrelta on merkitty pistot kahdelle komealle näköalapaikalle. Taukopaikaksi polun varrella on tulentekopaikka, jolle pääsee rantautumaan myös vesiltä.
 • Pirttisalmenpolun rantakallioilla maasto on paikoin hyvin jyrkkäpiirteistä ja siksi osa polusta on turvallisuussyistä merkitty vain jalankulkuun. Märkänä tai jäisenä kalliot ja juurakot ovat hyvin liukkaita, jolloin reitin vaativuustaso nousee. Kallioiden ja viistorinteiden vuoksi reitti ei sovellu huonojalkaiselle.
 • Pirttisalmenpolulta voi jatkaa retkeään suoraan Saittalahdenpolulle (merkitty valkovihrein nuolin) ja palata lähtöpoisteeseen sen kautta. Tällöin koko ympyräreitin pituudeksi tulee noin 4,8 km.
 • Maastopyöräily Pirttisalmenpolulla edellyttää kokemusta ja erittäin hyviä ajotaitoja. Reitti ei siis sovellu lajin aloittelijoille! Jyrkimmät kallio-osuudet eivät ole pyöräiltävissä ja maastopyöräilijöille onkin merkitty osittain oma reittivaihtoehto sinivalkoisin nuolin ja pyöräilijäsymbolein. Pyöräpolku vie alueen läpi Tähtisillanlenkiltä kohti Pitkäniementietä. Polulta voi tehdä piston myös Saittalahden laavulle.

Saittalahdenpolku (3,0 km rengasreitti)

 • Saittalahdenpolku on vaihteleva kapea metsäpolku, jolla pääset myös rantamaisemiin ja laavulle. Tälläkin polulla on juurakkoisia osuuksia ja kallioita, mutta maastonmuodoiltaan Saittalahdenpolku on Pirttisalmenpolkua helpompi.
 • Päälähtöpiste on Laaksotien päässä. Reitille pääsee myös Pitkäniementien varrelta myötäpäivään kiertäen.
 • Saittalahdenpolku on merkitty myötäpäivään valkovihrein nuolimerkein ja sinisin monikäyttösymbolein.
 • Pidemmän, yhteensä 4,8 km lenkin saa, jos jatkaa Pirttisalmenpolulle. Molemmat kierretään myötäpäivään.
 • Saittalahdenpolku on myös maastopyöräiltävissä, mutta polkujen kapeus ja pienipiirteiset maastonmuodot edellyttävät hyviä ajotaitoja.
 • Alueelta on turvallisuussyistä purettu joitain huonokuntoisia pitkospuita. Kaupunki pyrkii saamaan rahoitusta pitkosten uusintaan.
Heinolan Saittalahden alueella maastopolkuhankkeen viestintää
Saittalahdenpolun maastoviestintää

Talviulkoilu Pirttisalmen-Saittalahden alueella

 • Poluilla ei ole talvikunnossapitoa, mutta alue on käytettävissä lähiulkoiluun myös talvella lumiolosuhteiden salliessa. Hiihtokaudella Tähtisillanlenkille ajetaan latu, joten muiden kulkijoiden tulee kiertää ladut tai kulkea se osuus sivussa ladun ulkopuolella.
 • Lumisuus ja varsinkin polkujen jäätyminen tekevät maastosta haastavan. Huomioi oma turvallisuutesi ja varaudu nastakengin! Liiku erityisen varoen rantakallioilla ja jyrkissä rinteissä!

Lisätietoja: