Valitse sivu

Älykäs erikoistuminen

Päijät-Hämeen uudet älykkään erikoistumisen kärjet ovat sportti, ruoka ja juoma sekä valmistus. Kärkiä poikkileikkaa kestävyyden periaate.

Älykäs erikoistuminen perustuu ajatteluun, että kaikilla alueilla on omat vahvuutensa. Näitä tunnistamalla, hyödyntämällä ja niiden avulla erilaistumalla vahvistetaan alueen kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia. Alueen älykäs erikoistuminen suuntaa strategista suunnittelua ja toimintaa. Parhaimmillaan älykäs erikoistuminen kasvattaa alueen tunnettuutta ja kiinnostavuutta kansainvälisillä foorumeilla.

Älykkään erikoistumisen tarkoituksena on edistää alueen kilpailukykyä vahvistamalla eri toimialojen, palvelujen ja teknologioiden vuorovaikutusta niin alueen sisällä kuin eri alueiden välillä. Erityisesti painotetaan alueellisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen ohjaamista yritysten kasvuun ja kehittymiseen sekä uuden alueellisen yritystoiminnan luomiseen. Kaikki perustuu alueen toimijoiden yhteistyöhön.

Alueidenvälisen yhteistyön pohjana on vahva alueen sisäinen yhteistyö. Kumppanuuksien hyödyntäminen tarjoaa myös päijäthämäläisille yrityksille ja toimijoille mahdollisuuksia verkostoitua eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

Aiemman kauden 2017-2021 kärjet ja tiekartat

Lisätietoja

Riika Kivelä
Aluekehityspäällikkö
puh. +358 44 3719 454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi

Elina Aakko
Erityisasiantuntija
puh. +358 44 3719 458
elina.aakko(a)paijat-hame.fi