Valitse sivu

Älykäs erikoistuminen ja innovaatioympäristö

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjet ovat

Älykäs erikoistuminen perustuu ajatteluun, että kaikilla alueilla on omat vahvuutensa. Näitä tunnistamalla, hyödyntämällä ja niiden avulla erilaistumalla vahvistetaan alueen kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia. Alueen älykäs erikoistuminen suuntaa strategista suunnittelua ja toimintaa. Parhaimmillaan älykäs erikoistuminen kasvattaa alueen tunnettuutta ja kiinnostavuutta kansainvälisillä foorumeilla.

Älykkään erikoistumisen tarkoituksena on edistää alueen kilpailukykyä vahvistamalla eri toimialojen, palvelujen ja teknologioiden vuorovaikutusta niin alueen sisällä kuin eri alueiden välillä. Erityisesti painotetaan alueellisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen ohjaamista yritysten kasvuun ja kehittymiseen sekä uuden alueellisen yritystoiminnan luomiseen. Kaikki perustuu alueen toimijoiden yhteistyöhön.

Euroopan komissio lanseerasi Älykkään erikoistumisen konseptin vuonna 2012 tukeakseen alueita niiden omien toimialojen ja palveluiden innovaatiomahdollisuuksien etsimisessä. Yksi tärkeimpiä tavoitteita on auttaa alueita vahvistamaan omaa kehittämistoimintaansa hyödyntäen EU:n eri rahoitusinstrumentteja ja -ohjelmia. Tätä tukevat Älykkään erikoistumisen temaattiset foorumit, jotka antavat työkaluja alueiden välisen yhteistyön kehittymiselle ja eurooppalaisten arvoketjujen muotoutumiselle. Kumppanuuksien tarkoituksena on tuoda yhteen alueita, jotka jakavat yhteisiä älykkään erikoistumisen strategisia valintoja. Kaiken ytimessä on saada alueelliset toimijat – korkeakoulut, yritykset, kunnat ja muut keskeiset toimijat – mukaan luomaan eurooppalaisten arvoketjujen kehittymistä.

Alueidenvälisen yhteistyön pohjana on vahva alueen sisäinen yhteistyö. Kumppanuuksien hyödyntäminen tarjoaa myös päijäthämäläisille yrityksille ja toimijoille mahdollisuuksia verkostoitua eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

Päijät-Hämeen kärkien sisällöt  ja niihin liittyvät Tiekartat on kuvattu Päijät-Hämeen älykäs erikoistuminen ja tiekartat -julkaisussa

Lisätietoja

Riika Kivelä
projektipäällikkö
puh. +358 44 3719 454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi