Valitse sivu

Maakuntakaavan vaiheet

Aloitus

Maakuntavaltuusto päättää kaavan käynnistämisestä. Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa esitetään kaavan tavoitteet, osallistuminen ja aikataulu. OAS asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään palautetta.

Valmistelu

Valmisteluvaiheessa tehdään pääosa suunnittelutyöstä ja selvityksistä ja se on osallisten kannalta keskeisin suunnitteluvaihe. Vuoropuhelua käydään keskeisten sidosryhmien, kuten kuntien, viranomaisten ja päättäjien kanssa sekä asiantuntijaryhmissä. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausuntoja. Osallisilla on myös mahdollisuus mielipiteen esittämiseen.

Ehdotus

Maakuntakaavoituksen ehdotusvaihe on kaksiosainen. Kaavaehdotus laaditaan valmisteluvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Tästä kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot, jonka jälkeen tarkentunut ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä on mahdollisuus jättää muistutus. Saatuun palautteeseen laaditaan vastineet ja kaava viimeistellään hyväksyttäväksi.

Hyväksyminen

Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Valtuuston päätöksestä on mahdollisuus hakea muutosta hallinto-oikeudesta ja edelleen korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Maakuntahallituksen päätöksellä kaava voi tulla voimaan muutoksenhausta huolimatta. Lainvoiman kaava saa muutoksenhakuprosessin päätyttyä.

Toteutus ja seuranta

Maakuntakaava toteutuu kuntien kaavoituksen ja muiden viranomaisten suunnitelmien myötä. Maakuntaliiton antamilla lausunnoilla varmistetaan, että tarkemmat suunnitelmat ovat maakuntakaavan mukaisia.

Lisätietoja:

Niina Ahlfors
Aluesuunnittelujohtaja
puh. 040 531 7628
niina.ahlfors@paijat-hame.fi