Valitse sivu

Maakuntastrategia 2050

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2050 ja maakuntaohjelma 2026-2029.

Valmistelemme Maakuntastrategiaa 2050.

Maakuntastrategia valmistuu kesällä 2025, maakuntaohjelma ja sitä täydentävä älykkään erikoistumisen strategia valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä.

Strategiaa valmistellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa, koordinoinnista vastaa Päijät-Hämeen liitto. Strategiatyötä johtaa maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol ja valmistelua ohjaa liiton johtoryhmä. Maakuntaohjelman koostamisesta vastaa aluekehityksen vastuualue ja kehittämisjohtaja Juha Hertsi. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kommentoitavana

Maakuntahallitus asetti 12.3.2024 nähtäville Päijät-Hämeen maakuntastrategian 2050 ja siihen rakentuvan maakuntaohjelman 2026–2029 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS ).

Sen tarkoituksena on antaa kaikille Päijät-Hämeen kehittämisestä kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista valmistelun eri vaiheissa.

Lähetä kommenttisi

viimeistään 12.4.2024 Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle

  • ensisijaisesti sähköpostilla: toimisto@paijat-hame.fi tai
  • postitse: PL 50 (Hämeenkatu 9), 15111 Lahti

Yhteystiedot

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
+358 44 371 9442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Maakuntastrategia ja -ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain neljäksi vuodeksi. Nyt valmistelutyö tehdään edellistä prosessia selkeämmin strategiatyönä, jossa luodaan visio ja tarkastellaan tavoitteet uudesta tilanteesta.