Valitse sivu

Aluekehitysrahoitus AKKE

AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen

Hakemuslomakkeet uusitaan uusille hankkeille ja tuen hakeminen on keskeytetty toistaiseksi. Syynä on, että valtioneuvosto hyväksyi 26.8.2021 uuden ns. toimeenpanoasetuksen. Asetus ja asetuksen muutos tulevat voimaan 1.9.2021 samanaikaisesti toimeenpanolain ja rahoituslain kanssa.

HAKU ON AVATTU UUSILLE AKKE-HANKKEILLE!

Uudet hankkeet noudattavat 1.9.2021 lähtien alla olevaa ohjeistusta ja käyttävät uusia lomakkeita. Ns. vanhat hankkeet käyttävät vanhoja lomakkeita ja ohjeita, jotka ovat alempana sivustolla.


Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin. Rahoituksen tarkempi kohdentuminen ja valintakriteerit määritetään hakuilmoituksessa tai liiton sivuilla. Maakuntajohtaja tekee päätökset 20 000 euron ja sitä pienemmistä tukirahoituksista. Maakuntahallitus päättää edellistä suuremmista tukirahoituksista maakuntajohtajan esittelystä. Toimistollä käsitellään hankkeet ottoajan mukaisesti kuukausittain. Toistaiseksi on voimassa jatkuva haku, kunnes rahoitus päättyy tai teemahaku käynnistyy.

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin.
Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät edellytykset toiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Tuen määrä on yleensä 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeeseen sisältyvässä investoinnissa tuen määrä on aina enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hakuilmoituksessa voidaan määritellä hankkeissa pääsääntöisesti hyväksyttävästä tukiprosentista tarkemmin. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella. Hankkeessa voi olla myös muuta osarahoitusta, esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta.

Pääsääntöisesti AKKE-hankkeissa käytettävä kustannusmalli on flat rate 40 %. Kustannukset esitetään seuraavasti: Kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Tämä flat rate osuus ei näy hakijan hankkeen kirjanpidossa. Flat rate sisältää mm. hankehenkilöstön matkat, ostopalvelut, toimitilakulut, hallinnointia varten hankittavat koneet ja laitteet, toimistotarvikkeet, puhelinkulut, hallintokulut, ohjausryhmän kulut ja kokoustarjoilut.

Kertakorvausmallissa hankkeeseen myönnetään tuki kertakorvauksena rahoituspäätöksessä yksilöidyn selkeän tuotoksen perusteella. Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen toteuttamisen kannalta ja kullekin osalle on määritelty selkeä tuen maksamisen perusteena oleva tuotos. Tukea ei voi myöntää kertakorvauksena kokonaisuudessaan julkisena hankintana toteutettaviin hankkeisiin. Hankkeelle myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 100 000 €.

Lue lisää ohjeista liitteestä ja alta löytyy hakulomake pdf-muodossa. Hakulomake toimitetaan sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi sähköisesti tai fyysisesti allekirjoitettuna.

  • Muut lomakkeet: maksatuslomake tulee myöhemmin ja kysy tarvittaessa muita lomakkeita, jos tarpeellista

Lisätietoja:

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. +358 44 7719 466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi

Elina Aakko
erityisasiantuntija
puh. +358 44 371 9458
elina.aakko(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
+358 44 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
+358 40 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

Linkit

Päijät-Hämeen maakuntastrategia ja -ohjelma https://paijat-hame.fi/maakuntastrategia-suunnitelma-ja-maakuntaohjelma/

Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelma https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/Paijat-Hameen-selviytymissuunnitelma-30092020.pdf

Päijät-Hämeen kestävän kasvun ohjelma 2021–2023 luonnos https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/Paijat-Hame_kestavan_kasvun_ohjelma_Alueiden-aani.pdf

Rahoituksen sivut https://paijat-hame.fi/rahoitus/

LOMAKKEET ENNEN 1.9.2021 JÄTETTYIHIN JA KÄYNNISTYNEISIIN HANKKEISIIN

Hyväksytyt ns. vanhat AKKE-hankkeet = vanhat lomakkeet, ohjeet ja säädökset

HakijaHankenimiToteutusaikaYhteyshenkilö
LADECYli pahimmasta – Lahden seudun pk-yritysten akuutti kriisiapu1.5.2020 – 31.8.2020Tomi Tura
Hollolan kuntaOikeaa tietoa, toimintaa ja työtä1.6.2020 – 31.5.2021Sari-Anna Vilander
LABPäijät-Hämeen muotoilun kansainvälistymisen askeleet
kestäviä asumisen ratkaisuja kohti
1.10.2020 – 31.12.2021Kristiina Soini-Salomaa
PainovoimaKiertotalouskeskus Circcu1.10.2020 –31.12 2021Pekka Litmanen
Vierumäen UrheiluopistonErasmus + 1.9.2020 – 31.12.2020Minna Tuominen
LABResponsibility and Innovation via Sustainable and Social Entrepreneurship (AKKE RISE)1.1.2021 – 31.12.2021Taina Vuorela
LABPäijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin innovaatiotoiminnan kansainvälisen yhteistyön edistäminen1.1.2021–31.12.2021Ilkka Väänänen
LABDeCo – Design collaboration with European Ecosystems1.11.2020 – 31.12.2021Kristiina Soini-Salomaa
LABEDIH –statuksen hakeminen -Päijät-Häme15.10.2020 – 28.2.2021Pasi Juvonen
Lahden kaupunkiLahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus1.1.2021–31.12.2021Henna Eskonsipo-Bradshaw
LADECViljaklusterin tiekartta kohti vuotta 20301.1.2021–31.12.2021Jari Eskola
LADECSport Business Gateway_Ladec1.2.2021 – 31.1.2022Isto Vanhamäki
LADECLiikenteen hiilineutraalin sähköistymisen ekosysteemi1.1.2021 – 31.12.2022Tomi Tura
LABMekaanisen puunjalostuksen bioekosysteemin raamitus1.2.2021 –30.9.2021Tapani Heikkilä
LABCEFFI 1 – KIERTOTALOUDESTA KESTÄVÄÄ KASVUA PÄIJÄT-HÄMEESEEN1.3.2021 – 31.1.2022Henry Karppinen
LADECTyönyrkki – työtä TKI-toiminnan aktivoinnilla1.2.2021 – 31.1.2022Mikko Kyle
LUTDigitalisaation mahdollisuudet Päijät-Hämeen kasvun vauhdittamisessa1.2.2021 – 31.1.2023Juhani Ukko
LADECLahden seudun Meriklusteri & Kasvun eväät1.4.2021 – 31.3.2022Ville Uimonen
Lahden DiakoniasäätiöSOTE-valmentava työkokeilu – pilottihanke alle 29-vuotiaiden työllistymisen tueksi1.5.2021 – 31.7.2022Saila Immonen
Lahti Region KONO – Koronasta uuteen normaaliin1.2.2021 – 31.3.2022Raija Forsman
LADECMahlaa metsästä markkinoille1.3.2021 – 31.1.2022Johanna Kilpi-Koski
LABKieteytä osaaminen1.5.2021 – 31.12.2021Joanna Vihtonen
LABTekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä1.5.2021 – 30.4.2022Marjut Villanen
LADECLahti Sports Hub koordinaatiohanke (ekosysteemisopimukset)1.8.2021 – 31.12.2022Isto Vanhamäki
Lahden kaupunkiLahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus 2. vaihe1.8.2021 – 31.12.2022 Henna Eskonsipo-Bradshaw
Kärkölän kuntaMonipaikkaisen puutarha-asumisen kehittäminen -hanke1.8.2021 – 31.10.2022Matti Skyttä
LABValmisteluhanke Entrepreneurial Skills of International Students ESI1.10.2021 – 30.6.2022Pasi Juvonen
LADECKasvua ja uutta elinvoimaa yhteisöllisyydestä1.9.2021 – 31.12.2022Ville Uimonen
‘Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja ElämysmatkailuYlinenviipurintie osaksi Euroopan kansainvälistä kulttuurireittiverkostoa15.8.2021 – 15.10.2021Antti Holopainen
LUTSports Engineering Research Centre Finland (SERCF) 1.9.2021 – 30.9.2022 Aki Mikkola
Lahti Region (verkostohanke TEM)Lakeland Finland – alueiden välinen verkostoyhteistyö1.10.2021-30.9.2023Anu Huusko

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) – rahoitus on päättynyt

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) oli valtion määräraha alueiden kilpailukyvyn vahvistamiseen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Rahoitusmuoto on päättynyt.

Maaliskuussa 2020 levinneen koronavirusepidemian vuoksi AIKO-hankkeiden toteutusaikaa on maakuntien liittojen päätöksellä mahdollista jatkaa enintään 31.12.2020 asti.