Valitse sivu

Maakunnan omaehtoinen kehittäminen

AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen

Valtioneuvosto päätti 19.3.2020 alueiden kehittämisen jarakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 9 §:n nojalla jakaa vuoden 2020 valtion talousarvion momentilta 32.30.40 Päijät-Hämeen liitolle yhteensä 250 000 euroa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen siirtomäärärahaa.

Maakuntahallitus päätti 6.4.2020, että maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha käytetään Päijät-Hämeessä hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta ohjataan pääsääntöisesti maakuntajohtajan päätöksillä enintään 10.000 euron tukierissä hankkeille.

Hankkeissa tuen osuus on  50–70 prosenttia toteutuksen kustannuksista. Hankkeiden kesto on enintään 2 vuotta. Rahoitukseen on jatkuva haku.

Tuessa käytetään yksinkertaistettua kustannusmallia eli ns. 24% (flat rate) henkilöstökustannuksista tai erikseen sovittaessa kertakorvausmallia (lump sum).

Tarkemmat ehdot määritellään hankkeiden päätösten yhteydessä ohjelman toteuttamisohjeiden mukaisesti.

Erityisesti painotetaan

  • Hankkeita, jotka vahvistavat alueen kuntien ja sidosryhmien elinvoimaa ja muutosjoustavuutta talouskriisin haitallisten vaikutusten hillinnässä sekä elinvoiman kasvattamisessa kriisin jälkeen.
  • Laajempien kansainvälisten hankehakujen valmistelua, joissa valmistelu johtaa hakemuksen jättämiseen. Tukitaso on pääsääntöisesti 50 prosenttia.
  • Laajempien kokonaisuuksien valmistelua ja selvityksiä, joissa kartoitetaan ja luodaan uutta elinkenoelämän potentiaalia ja työllisyyttä maakunnan kehittämiseen. Tukitaso on pääsääntöisesti 50 prosenttia.

LATAA TIEDOSTOT

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut – AIKO

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) oli valtion määräraha alueiden kilpailukyvyn vahvistamiseen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Rahoitusmuoto on päättynyt.

Maaliskuussa 2020 levinneen koronavirusepidemian vuoksi AIKO-hankkeiden toteutusaikaa on maakuntien liittojen päätöksellä mahdollista jatkaa enintään 31.12.2020 asti.

Päijät-Hämeen liiton rahoittamia AIKO-hankkeita.

Lisätietoja

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 7719 466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi

Petra Stenfors
erityisasiantuntija
puh. 044 371 9458
petra.stenfors(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
vs. kehittämisjohtaja
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi