Valitse sivu

Maakunnan omaehtoinen kehittäminen

AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen

Hakemuslomake on uusittu 19.11.2020!

Maakuntahallitus päätti ( 9.11.2020) työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan (AKKE) käytöstä. Määrärahaa myönnetään Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon maakuntastrategiaa edistäen. Rahoituksen hakuaika on jatkuva. Hankkeissa tuen osuus on  50–70 prosenttia toteutuksen kustannuksista. Hankkeiden kesto on enintään 2 vuotta. Erilliset kohdennetut haut ja ideahakukierrokset ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan erikseen liiton sivuilla. Ensivaiheessa etsitään selviytymissuunnitelman mukaisia hankkeita, jotka tukevat myös Päijät-Hämeen kestävän kasvun ohjelman kärkiä. Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt. Päijät-Hämeen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Alle 20 000 euron hankkeista tekee päätöksen maakuntajohtaja ja sitä suuremmista maakuntahallitus.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä (TEM)

  • hanke perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan
  • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai
  • tukee siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa.
  • hillitsee COVID-19 -epidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista

Rahoituksen hakeminen, suosittelemme kertakorvaushankkeita tai flat rate 24 -hankkeita.

Allekirjoitetun hakemuksen ja vapaamuotoisen lyhyen hankesuunnitelman toimitus tehdään sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi ja toiseksi saajaksi Päijät-Hämeen liiton valmistelija (Petri Veijalainen tai Juha Hertsi).

Kertakorvausta voidaan käyttää hankkeissa, joissa julkisen rahoituksen määrä on kokonaisuudessaan enintään 100 000 €. Kertakorvaushankkeessa on hankkeen tuloksen ja toteutettavat toimenpiteet oltava selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä. Kertakorvausta haettaessa on hakemuksessa esitettävä yksityiskohtainen kustannusarvio. Kustannusarvion määrittelyssä voidaan hyödyntää tai 24 prosenttimääräistä osuutta palkkakustannuksista ns. flat rate -mallin mukaisesti. Kertakorvaus voidaan jakaa osiin, jolloin jokaiselle osalle määritellään erikseen tulos tai toimenpide, jonka saavuttamiseen maksatus perustuu.

Linkit

Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelma https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/Paijat-Hameen-selviytymissuunnitelma-30092020.pdf

Päijät-Hämeen kestävän kasvun ohjelma 2021–2023 luonnos https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/Paijat-Hame_kestavan_kasvun_ohjelma_Alueiden-aani.pdf

Rahoituksen sivut https://paijat-hame.fi/rahoitus/

LATAA TIEDOSTOT

Hyväksytyt hankkeet

HakijaHankenimiToteutusaikaYhteyshenkilö
LADECYli pahimmasta – Lahden seudun pk-yritysten akuutti kriisiapu1.5.2020 – 31.8.2020Tomi Tura
Hollolan kuntaOikeaa tietoa, toimintaa ja työtä1.6.2020 – 31.5.2021Sari-Anna Vilander
LABPäijät-Hämeen muotoilun kansainvälistymisen askeleet
kestäviä asumisen ratkaisuja kohti
1.10.2020 – 31.12.2021Kristiina Soini-Salomaa
PainovoimaKiertotalouskeskus Circcu1.10.2020 – 31.12 2021Pekka Litmanen
Vierumäen UrheiluopistonErasmus + 1.9.2020 – 31.12.2020Minna Tuominen
LABResponsibility and Innovation via Sustainable and Social Entrepreneurship (AKKE RISE)1.1.2021 – 31.12.2021Taina Vuorela
LABPäijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin innovaatiotoiminnan kansainvälisen yhteistyön edistäminen1.1.2021-31.12.2022Ilkka Väänänen
LABDeCo – Design collaboration with European Ecosystems1.11.2020 – 31.12.2021Kristiina Soini-Salomaa
LABEDIH –statuksen hakeminen -Päijät-Häme15.10.2020 – 28.2.2021Pasi Juvonen

Lisätietoja

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 7719 466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi

Petra Stenfors
erityisasiantuntija
puh. 044 371 9458
petra.stenfors(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
040 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) – rahoitus on päättynyt

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) oli valtion määräraha alueiden kilpailukyvyn vahvistamiseen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Rahoitusmuoto on päättynyt.

Maaliskuussa 2020 levinneen koronavirusepidemian vuoksi AIKO-hankkeiden toteutusaikaa on maakuntien liittojen päätöksellä mahdollista jatkaa enintään 31.12.2020 asti.