Valitse sivu

Maakunnan omaehtoinen kehittäminen

AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen

Valtioneuvosto päätti 19.3.2020 alueiden kehittämisen jarakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 9 §:n nojalla jakaa vuoden 2020 valtion talousarvion momentilta 32.30.40 Päijät-Hämeen liitolle yhteensä 250 000 euroa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen siirtomäärärahaa.

Maakuntahallitus päätti 6.4.2020, että maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha käytetään Päijät-Hämeessä hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta ohjataan pääsääntöisesti maakuntajohtajan päätöksillä enintään 10 000 euron tukierissä hankkeille.

Hankkeissa tuen osuus on  50–70 prosenttia toteutuksen kustannuksista. Hankkeiden kesto on enintään 2 vuotta. Rahoitukseen on jatkuva haku. Tuessa käytetään yksinkertaistettua kustannusmallia eli ns. 24% (flat rate) henkilöstökustannuksista tai erikseen sovittaessa kertakorvausmallia (lump sum). Tarkemmat ehdot määritellään hankkeiden päätöksessä ja ohjeissa.

Erityisesti painotetaan hankkeita, jotka

  • vahvistavat alueen kuntien ja sidosryhmien elinvoimaa ja muutosjoustavuutta talouskriisin haitallisten vaikutusten hillinnässä sekä elinvoiman kasvattamisessa kriisin jälkeen tai
  • laajempien kansainvälisten hankehakujen valmistelua, joissa valmistelu johtaa hakemuksen jättämiseen (tukitaso on yleensä 50 prosenttia)
  • laajempien kokonaisuuksien valmistelua ja selvityksiä, joissa kartoitetaan ja luodaan uutta elinkenoelämän potentiaalia ja työllisyyttä maakunnan kehittämiseen (tukitaso on yleensä 50 prosenttia).

Hakemuksen ja vapaamuotoisen lyhyen hankesuunnitelman toimitus tehdään sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi ja toiseksi saajaksi yksi Päijät-Hämeen liiton alla oleva valmistelija (Petri, Petra tai Juha).

LATAA TIEDOSTOT

Hyväksytyt hankkeet

HakijaHankenimiToteutusaikaYhteyshenkilö
LADECYli pahimmasta – Lahden seudun pk-yritysten akuutti kriisiapu1.5.2020 – 31.8.2020Tomi Tura
Hollolan kuntaOikeaa tietoa, toimintaa ja työtä1.6.2020 – 31.5.2021Sari-Anna Vilander
LABPäijät-Hämeen muotoilun kansainvälistymisen askeleet
kestäviä asumisen ratkaisuja kohti
1.10.2020 – 31.12.2021Kristiina Soini-Salomaa

Lisätietoja

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 7719 466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi

Petra Stenfors
erityisasiantuntija
puh. 044 371 9458
petra.stenfors(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
040 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) – rahoitus on päättynyt

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) oli valtion määräraha alueiden kilpailukyvyn vahvistamiseen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Rahoitusmuoto on päättynyt.

Maaliskuussa 2020 levinneen koronavirusepidemian vuoksi AIKO-hankkeiden toteutusaikaa on maakuntien liittojen päätöksellä mahdollista jatkaa enintään 31.12.2020 asti.