Valitse sivu

Maakunnan omaehtoinen kehittäminen

AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen

Hakemuslomakkeet uusitaan uusille hankkeille ja tuen hakeminen on keskeytetty toistaiseksi. Syynä on, että valtioneuvosto hyväksyi 26.8.2021 uuden ns. toimeenpanoasetuksen. Asetus ja asetuksen muutos tulevat voimaan 1.9.2021 samanaikaisesti toimeenpanolain ja rahoituslain kanssa.

HAKU ON KESKEYTETTY UUSILLE HANKKEILLE!

Maakuntahallitus päätti ( 9.11.2020) työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan (AKKE) käytöstä. Määrärahaa myönnetään Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon maakuntastrategiaa edistäen. Rahoituksen hakuaika on jatkuva. Hankkeissa tuen osuus on  50–70 prosenttia toteutuksen kustannuksista. Hankkeiden kesto on enintään 2 vuotta. Erilliset kohdennetut haut ja ideahakukierrokset ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan erikseen liiton sivuilla. Tukea voidaan myöntää kv-rahoitushakujen valmisteluun laajempia kehittämishankkeita varten. Ensivaiheessa etsitään selviytymissuunnitelman mukaisia hankkeita, jotka tukevat myös Päijät-Hämeen kestävän kasvun ohjelman kärkiä. Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt. Päijät-Hämeen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Alle 20 000 euron hankkeista tekee päätöksen maakuntajohtaja ja sitä suuremmista maakuntahallitus.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä (TEM)

  • hanke perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan
  • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai
  • tukee siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa.
  • hillitsee COVID-19 -epidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista

Rahoituksen hakeminen, suosittelemme kertakorvaushankkeita tai flat rate 24 -hankkeita.

Allekirjoitetun hakemuksen ja vapaamuotoisen lyhyen hankesuunnitelman toimitus tehdään sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi ja toiseksi saajaksi Päijät-Hämeen liiton valmistelija (Petri Veijalainen tai Juha Hertsi).

Kertakorvausta voidaan käyttää hankkeissa, joissa julkisen rahoituksen määrä on kokonaisuudessaan enintään 100 000 €. Kertakorvaushankkeessa on hankkeen tuloksen ja toteutettavat toimenpiteet oltava selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä. Kertakorvausta haettaessa on hakemuksessa esitettävä yksityiskohtainen kustannusarvio. Kustannusarvion määrittelyssä voidaan hyödyntää tai 24 prosenttimääräistä osuutta palkkakustannuksista ns. flat rate -mallin mukaisesti. Kertakorvaus voidaan jakaa osiin, jolloin jokaiselle osalle määritellään erikseen tulos tai toimenpide, jonka saavuttamiseen maksatus perustuu.

Lisätietoja:

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. +358 44 7719 466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi

Elina Aakko
erityisasiantuntija
puh. +358 44 371 9458
elina.aakko(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
+358 44 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
+358 40 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

Linkit

Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelma https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/Paijat-Hameen-selviytymissuunnitelma-30092020.pdf

Päijät-Hämeen kestävän kasvun ohjelma 2021–2023 luonnos https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/Paijat-Hame_kestavan_kasvun_ohjelma_Alueiden-aani.pdf

Rahoituksen sivut https://paijat-hame.fi/rahoitus/

LATAA TIEDOSTOT

Hyväksytyt hankkeet

HakijaHankenimiToteutusaikaYhteyshenkilö
LADECYli pahimmasta – Lahden seudun pk-yritysten akuutti kriisiapu1.5.2020 – 31.8.2020Tomi Tura
Hollolan kuntaOikeaa tietoa, toimintaa ja työtä1.6.2020 – 31.5.2021Sari-Anna Vilander
LABPäijät-Hämeen muotoilun kansainvälistymisen askeleet
kestäviä asumisen ratkaisuja kohti
1.10.2020 – 31.12.2021Kristiina Soini-Salomaa
PainovoimaKiertotalouskeskus Circcu1.10.2020 –31.12 2021Pekka Litmanen
Vierumäen UrheiluopistonErasmus + 1.9.2020 – 31.12.2020Minna Tuominen
LABResponsibility and Innovation via Sustainable and Social Entrepreneurship (AKKE RISE)1.1.2021 – 31.12.2021Taina Vuorela
LABPäijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin innovaatiotoiminnan kansainvälisen yhteistyön edistäminen1.1.2021–31.12.2021Ilkka Väänänen
LABDeCo – Design collaboration with European Ecosystems1.11.2020 – 31.12.2021Kristiina Soini-Salomaa
LABEDIH –statuksen hakeminen -Päijät-Häme15.10.2020 – 28.2.2021Pasi Juvonen
Lahden kaupunkiLahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus1.1.2021–31.12.2021Henna Eskonsipo-Bradshaw
LADECViljaklusterin tiekartta kohti vuotta 20301.1.2021–31.12.2021Jari Eskola
LADECSport Business Gateway_Ladec1.2.2021 – 31.1.2022Isto Vanhamäki
LADECLiikenteen hiilineutraalin sähköistymisen ekosysteemi1.1.2021 – 31.12.2022Tomi Tura
LABMekaanisen puunjalostuksen bioekosysteemin raamitus1.2.2021 –30.9.2021Tapani Heikkilä
LABCEFFI 1 – KIERTOTALOUDESTA KESTÄVÄÄ KASVUA PÄIJÄT-HÄMEESEEN1.3.2021 – 31.1.2022Henry Karppinen
LADECTyönyrkki – työtä TKI-toiminnan aktivoinnilla1.2.2021 – 31.1.2022Mikko Kyle
LUTDigitalisaation mahdollisuudet Päijät-Hämeen kasvun vauhdittamisessa1.2.2021 – 31.1.2023Juhani Ukko
LADECLahden seudun Meriklusteri & Kasvun eväät1.4.2021 – 31.3.2022Ville Uimonen
Lahden DiakoniasäätiöSOTE-valmentava työkokeilu – pilottihanke alle 29-vuotiaiden työllistymisen tueksi1.5.2021 – 31.7.2022Saila Immonen
Lahti Region KONO – Koronasta uuteen normaaliin1.2.2021 – 31.3.2022Raija Forsman
LADECMahlaa metsästä markkinoille1.3.2021 – 31.1.2022Johanna Kilpi-Koski
LABKieteytä osaaminen1.5.2021 – 31.12.2021Joanna Vihtonen
LABTekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä1.5.2021 – 30.4.2022Marjut Villanen
LADECLahti Sports Hub koordinaatiohanke (ekosysteemisopimukset)1.8.2021 – 31.12.2022Isto Vanhamäki
Lahden kaupunkiLahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus 2. vaihe1.8.2021 – 31.12.2022 Henna Eskonsipo-Bradshaw
Kärkölän kuntaMonipaikkaisen puutarha-asumisen kehittäminen -hanke1.8.2021 – 31.10.2022Matti Skyttä
LABValmisteluhanke Entrepreneurial Skills of International Students ESI1.10.2021 – 30.6.2022Pasi Juvonen
LADECKasvua ja uutta elinvoimaa yhteisöllisyydestä1.9.2021 – 31.12.2022Ville Uimonen
‘Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja ElämysmatkailuYlinenviipurintie osaksi Euroopan kansainvälistä kulttuurireittiverkostoa15.8.2021 – 15.10.2021Antti Holopainen

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) – rahoitus on päättynyt

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) oli valtion määräraha alueiden kilpailukyvyn vahvistamiseen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Rahoitusmuoto on päättynyt.

Maaliskuussa 2020 levinneen koronavirusepidemian vuoksi AIKO-hankkeiden toteutusaikaa on maakuntien liittojen päätöksellä mahdollista jatkaa enintään 31.12.2020 asti.