Valitse sivu

Uutiset aiheesta

ClimateGO

Puhdasta tuulivoimaa.

Hankkeen nimi: Pathways to Climate-Smart Governance
Koordinointi ja toteutus: LAB-ammattikorkeakoulu

Kesto: 1.4.2024 – 31.3.2028
Rahoittaja: Interreg Europe
Budjetti: 1,5 M€

Hankkeen tavoitteena on tukea alueita ja kaupunkeja kehittämään päätöksentekoa entistä pitkäjänteisempään ja kestävyyskriisin huomioivaan suuntaan. ClimateGO edistää ymmärrystä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä varmistaa ennakoivaa päätöksentekoa, jossa ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimenpiteet tukevat toisiaan. 

ClimateGO -hankkeen toimiin kuuluu alueellisten ja paikallisten toimintalinjojen yhteinen kehittäminen sekä alueellisen politiikan tilanteen kuvaaminen ja hyvien toimintatapojen tunnistaminen. Hanketta toteuttaa seitsemän kumppania kuudesta Euroopan kaupungista ja alueelta. Alueellinen ja alueiden välinen yhteistyö kietoutuu tiiviisti yhteen aktiivisen tietojenvaihdon kautta, joka tapahtuu alueiden välisissä kokouksissa, keskusteluissa, vierailuissa ja verkossa järjestettävissä teemakohtaisissa työpajoissa. 

Hankkeen ansiosta hankekumppaneilla ja niiden sidosryhmillä on paremmat valmiudet kehittää ja toteuttaa tehokasta ilmastopolitiikkaa ja ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpiteitä. Päijät-Häme on hyväksytty EU:n missioon ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. 

Lisätietoja ClimateGosta saat hankkeen kotisivuilta.

Lisätietoja:
Maarit Virtanen

Projektipäällikkö
Puh. 044 077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi