Valitse sivu
Ruokailua Sipuran päiväkodissa. Kuva: Lassi Häkkinen.

Hankkeen nimi: Change(K)now! A mindset change from single-use to circular or multiple-use of food delivery systems in cities of the BSR
Koordinointi: Vidzeme University of Applied Sciences, Latvia

Kesto: 1.11.2023 – 31.10.2026
Rahoittaja: Interreg Baltic Sea Region
Budjetti: 4.6 MEUR
Nettisivu: https://interreg-baltic.eu/project/change-know/

Change(K)now! hanke edistää ajattelutavan muutosta ruoanjakelujärjestelmissä kertakäyttöastioista ja -pakkauksista monikäyttöisiin eri käyttötarkoituksissa (julkinen ruokapalvelu, tapahtumat sekä mukaan otettava & kotiin toimitettava). Tavoitteena on vaikuttaa kuntiin, ruoanjakelualan yrityksiin ja asukkaisiin edistämällä kestäviä ratkaisuja ja muuttamalla käyttötottumuksia.

Hankkeessa ideoidaan ja testataan prototyyppejä sekä kehitetään olemassa olevia kiertotalouden ratkaisuja ruoanjakeluun. Koulutusohjelman kautta ratkaisuja levitetään paikallisesti. Koulutus kiertotalouden ratkaisuista mahdollistaa kuntien toimimisen kestävyyskeskuksina, ohjaa yrityksiä vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja muokkaa asukkaiden käyttäytymistä kohti kestävämpiä ruoanjakelujärjestelmiä.

Itämeren alueen maista mukana ovat Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Tanska, Saksa, Suomi ja Viro. Päijät-Hämeen toinen kumppani on Smart & Lean Hub Oy. Päijät-Hämeen liiton roolina on saattaa verkostojensa toimijoita yhteen, toteuttaa pilotti julkisen ruokapalvelun puolella sekä kehittää aluekehitystä ohjaavaa strategiaa.

Lisätietoja Change(K)now! sivuilta

Lisätiedot

Johanna Snell
Projektipäällikkö
puh. 044 077 3637
johanna.snell(a)paijat-hame.fi