Valitse sivu

Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle

Kesto:
1.5.2020–31.8.2021

Päätoteuttaja:
Päijät-Hämeen liitto

Projektin sivut:

Rahoittaja:
Ympäristöministeriö

Budjetti:
60 000 €

Facebook/Twitter linkki:
Facebook

Hanke on päättynyt, joten sivuja ei päivitetä. Katsothan ajantasaiset tiedot mm. ELY-keskuksen ja Motivan sivuilta.

Asiaa avustuksista ja muuta hyödyllistä tietoa


Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämää pientaloille kohdennettua energia-avustusta on mahdollista hakea kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen, katso linkki alta. Avustus on ollut hyvin suosittu ja 23.7.2021 mennessä sitä on hakenut 15 633 kotitaloutta. Haettujen avustusten lukumäärän ja niiden käsittelytahdin voi katsoa ELY-keskuksen sivuilta. Käsittely on ruuhkautunut, mutta elokuussa on tulossa lisää työvoimaa, katso tiedote tästä. Lisämäärärahaa on myönnetty useampaan otteeseen ja viimeisin lisäys tullee Kestävän kasvun ohjelmasta, mikä hyväksyttänee loppukesästä 2021 EU-neuvostossa, lue Valtiovarainministeriön tiedote tästä. Huomioi lisäksi linkki ELY:n sivuille usein kysyttyihin kysymyksiin. Avustuksia on mahdollista saada vain yhtä lajia. Mitä eroa on ARAn energia-avustuksella ja ELY-keskuksen öljylämmitysavustuksella, tai miten kotitalousvähennystä voi hyödyntää? Lue vertailu täältä.

Sekä Motivan, että Ekokumppaneiden Öljystä uusiutuviin -sivuilta löydät paljon hyödyllistä tietoa, kun suunnittelet öljylämmityksen vaihtamista. Päijät-Hämeessä toimii alueellinen energianeuvoja, joka tarjoaa puolueetonta neuvontaa asukkaille katso yhteystiedot tästä.

ELY-keskus: Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi
ELY-keskus: UKK: Avustus öljylämmityksen vaihtajalle
TUKESin tiedote öljylämmitysjärjestelmän huollosta ja luopumisesta
Kotitalousvähennys
Loimuan kaukolämpötarjous (pfd)
Maalämpöpumput, Oilon
Pellettienergia
Öljystä uusiutuviin -sivu
Energiavalinta.fi laskuri (Lahti)
Aurinkosähkön ja lämpöpumppujen kannattavuuslaskurit (excel)
Pohjavesien suojelu ja lämmitysjärjestelmät
Kysely öljylämmityskiinteistöille – kooste vastauksista (pdf)
Tietosuojaseloste (pdf)
Motiva:
öljylämmityksen vaihtajalle
uusiutuva energia
kuluttajien energianeuvonta
pientalon lämmitystapojen vertailulaskuri


Asukaskyselystä puhelinneuvontaan – hankkeessa tapahtunutta


Videot
Jos suunnittelet energiaremonttia, tutustu kahteen tuoreeseen videoon! Videoilla nähdään asiantuntijan ja asukkaiden ajatuksia lämmitystavan muutoksesta. Videolla alueellinen energianeuvoja listaa viisi syytä öljylämmityksestä luopumiseksi. Asiantuntijan listassa kärkeen nousevat ympäristö- ja ilmastoasiat, taloudellisuus ja helppous. Toisella videolla asukkaat kertovat, miten heidän lämmitystapansa vaihto öljystä ilmavesilämpöpumppuun eteni kilpailutuksesta toteutukseen.
Videot ovat katsottavissa Päijät-Hämeen liiton Youtube-kanavalla:
Viisi syytä luopua öljylämmityksestä (Youtube)
Energiaremontin toteutus – öljystä ilmavesilämpöpumppuun (Youtube)

Energiaratkaisut pientaloissa ja taloyhtiöissä webinaari 26.5.2021
Tilaisuudessa kuulimme Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hankkeen tuloksia ja kokemuksia energiaremontista niin asukkaan kuin yrittäjän kannalta, sekä Lahden kaupungin oppeja Lahden Talojen peruskorjauksista ja energiatoimista. Alueellinen energianeuvoja kertoi taloyhtiöiden energiansäästövinkeistä ja lisäksi saimme tietoa aurinkosähkön kannattavuudesta taloyhtiöissä ja kuntakohteissa. Löydät webinaarin tallenteen ja esitykset Materiaalipankki-sivulta. Kiitokset esiintyjille ja osallistujille!

Puhelinneuvonta
Hankekuntien: Asikkalan, Heinolan, Lahden ja Padasjoen öljylämmityskiinteistöjen asukkaille tarjottuun puhelinneuvontaan soitti 66 henkilöä. Suuri osa soittajista oli kiinnostunut ilma-vesilämpöpumpusta öljylämmityksen tilalle. Asukkaat saivat puhelinneuvojalta apua lämmitystapamuutoksen toteutuksen suunnitteluun. Neuvoja teki arvion mahdollisista lämmitysjärjestelmistä, niiden hankintahinnoista sekä mahdollisesta tukimuodosta soittajan kertomien tietojen perusteella. Osa soittajista oli jo pitkällä suunnitelmissaan, ja toiset vastaavasti vasta selvittelyvaiheessa ja kiinnostuneita eri vaihtoehtojen perustiedoista. Neuvonnan avulla asukkaat saivat vahvistusta omille pohdinnoilleen energiaremontin toteutuksessa. Kiitokset kaikille soittajille sekä puhelinneuvojille!

Vaihtoehtoja öljylämmitykselle -tilaisuudet
Asukkaille järjestettiin infotilaisuuksia hankekunnissa: Heinola 2.11., Padasjoki 3.11., Asikkala 11.11., Lahti 12.11. ja 17.11. Infotilaisuuksien esitykset löytyvät Materiaalipankki-sivulta.

Asukaskysely öljylämmityskiinteistöille
Hankekuntien kiinteistönomistajille tehdyn kyselyn (syyskuu 2020) avulla selvitettiin öljylämmityskiinteistöjen määrää sekä halukkuutta vaihtaa toiseen lämmitysmuotoon. Kyselyitä lähetettiin reilut 4100 kappaletta. Vastauksia saatiin niin kirjeitse kuin sähköisesti noin 580 kappaletta. Vastauskoontiin voit tutustua tästä (pdf).


Perustiedot


Päijät-Hämeessä etsitään kestäviä vaihtoehtoja öljylämmitykselle Päijät-Hämeen liiton, Asikkalan, Heinolan, Lahden, Padasjoen sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteisessä hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on tukea kiinteistönomistajia siirtymään öljylämmityksestä vähähiilisempiin lämmitysmuotoihin tarjoamalla heille kohdennettua tietoa vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja saatavilla olevista tuista. Haasteina on, että kunnilla on vaihtelevasti tietoa öljylämmityskiinteistöistä, ja kiinteistönomistajilla ei välttämättä ole resursseja energiaremonttiin. Osana hanketta tarkennetaan öljylämmityskiinteistöjen määrä, kiinteistönomistajien taustatietoja myös energiaköyhyyden näkökulmasta sekä kunnan nykyisten palveluiden saavutettavuutta ja parantamismahdollisuuksia.

Öljylämmityskiinteistöjen määrän tarkentamiseksi tehdään kysely kiinteistöille, joilla kuntien tietojen mukaan on öljylämmitys käytössä. Kiinteistönomistajille tarjotaan sen jälkeen kohdennetumpaa palvelua lämmitysmuodon vaihtoon. Lahdessa apuna voidaan hyödyntää verkossa olevaa energiavalinta.fi – laskuripalvelua.

Päijät-Häme on Hinku-maakunta, jonka tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Lahden kaupungilla on tiukempi tavoite – olla hiilineutraali jo 2025. Tavoitteiden saavuttamiseksi päästöjä on leikattava merkittävästi kaikilla sektoreilla ja kyseinen hanke tukee päästövähennystoimia asumisen osalta. Hanke rahoitetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Lisätietoja

Johanna Snell
projektikoordinaattori
puh. 044 077 3637
johanna.snell(a)paijat-hame.fi