Valitse sivu

Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle

Kesto:
1.5.2020–31.8.2021

Päätoteuttaja:
Päijät-Hämeen liitto

Projektin sivut:

Rahoittaja:
Ympäristöministeriö

Budjetti:
60 000 €

Facebook/Twitter linkki:
Facebook

Päijät-Hämeessä etsitään kestäviä vaihtoehtoja öljylämmitykselle Päijät-Hämeen liiton, Asikkalan, Heinolan, Lahden, Padasjoen sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteisessä hankkeessa.

Alkaneen hankkeen tavoitteena on tukea kiinteistönomistajia siirtymään öljylämmityksestä vähähiilisempiin lämmitysmuotoihin tarjoamalla heille kohdennettua tietoa vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja saatavilla olevista tuista. Haasteina on, että kunnilla on vaihtelevasti tietoa öljylämmityskiinteistöistä, ja kiinteistönomistajilla ei välttämättä ole resursseja energiaremonttiin. Osana hanketta tarkennetaan öljylämmityskiinteistöjen määrä, kiinteistönomistajien taustatietoja myös energiaköyhyyden näkökulmasta sekä kunnan nykyisten palveluiden saavutettavuutta ja parantamismahdollisuuksia.

Öljylämmityskiinteistöjen määrän tarkentamiseksi tehdään kysely kiinteistöille, joilla kuntien tietojen mukaan on öljylämmitys käytössä. Kiinteistönomistajille tarjotaan sen jälkeen kohdennetumpaa palvelua lämmitysmuodon vaihtoon. Lahdessa apuna voidaan hyödyntää verkossa olevaa energiavalinta.fi – laskuripalvelua.

Päijät-Häme on Hinku-maakunta, jonka tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Lahden kaupungilla on tiukempi tavoite – olla hiilineutraali jo 2025. Tavoitteiden saavuttamiseksi päästöjä on leikattava merkittävästi kaikilla sektoreilla ja uusi hanke tukee päästövähennystoimia asumisen osalta. Hanke rahoitetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Lisätietoja

Johanna Snell
projektikoordinaattori
puh. 044 077 3637
johanna.snell(a)paijat-hame.fi