Valitse sivu

Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle

Kesto:
1.5.2020–31.8.2021

Päätoteuttaja:
Päijät-Hämeen liitto

Projektin sivut:

Rahoittaja:
Ympäristöministeriö

Budjetti:
60 000 €

Facebook/Twitter linkki:
Facebook

Asiaa avustuksista ja muuta hyödyllistä tietoa


Varaa 26.5. iltapäivä kalenteriisi! Tulossa on Energiaratkaisut pientaloissa ja taloyhtiöissä webinaari. Tilaisuudessa kuullaan Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hankkeen tuloksia ja kokemuksia energiaremontista niin asukkaan kuin yrittäjän kannalta, sekä Lahden kaupungin oppeja Lahden Talojen peruskorjauksista ja energiatoimista. Alueellinen energianeuvoja kertoo taloyhtiöiden energiansäästövinkeistä ja lisäksi saadaan tietoa aurinkosähkön kannattavuudesta taloyhtiöissä ja kuntakohteissa. Luvassa on käytännönläheistä energia-asiaa pientaloille ja taloyhtiöille. Tervetuloa! Lisätietoja täältä ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämää pientaloille kohdennettua energia-avustusta on mahdollista hakea kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen, katso linkki alta. Avustus on ollut hyvin suosittu ja 8.4.2021 mennessä sitä on hakenut 12 627 kotitaloutta. Haettujen avustusten lukumäärän voi katsoa ELY-keskuksen sivuilta. Valtio on myöntänyt lisämäärärahaa 10 miljoonaa euroa avustukselle, lue Ympäristöministeriön tiedote tästä. Huomioi lisäksi linkki ELY:n sivuille usein kysyttyihin kysymyksiin. Avustuksia on mahdollista saada vain yhtä lajia. Mitä eroa on ARAn energia-avustuksella ja ELY-keskuksen öljylämmitysavustuksella? Lue vertailu täältä.
Sekä Motivan, että Ekokumppaneiden Öljystä uusiutuviin -sivuilta löydät paljon hyödyllistä tietoa, kun suunnittelet öljylämmityksen vaihtamista. Päijät-Hämeessä toimii alueellinen energianeuvoja, joka tarjoaa puolueetonta neuvontaa asukkaille katso yhteystiedot tästä.

ELY-keskus: Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi
ELY-keskus: UKK: Avustus öljylämmityksen vaihtajalle
Kotitalousvähennys
Loimuan kaukolämpötarjous (pfd)
Maalämpöpumput, Oilon
Pellettienergia
Öljystä uusiutuviin -sivu
Energiavalinta.fi laskuri (Lahti)
Aurinkosähkön ja lämpöpumppujen kannattavuuslaskurit (excel)
Pohjavesien suojelu ja lämmitysjärjestelmät
Kysely öljylämmityskiinteistöille – kooste vastauksista (pdf)
Tietosuojaseloste (pdf)
Motiva:
öljylämmityksen vaihtajalle
uusiutuva energia
kuluttajien energianeuvonta
pientalon lämmitystapojen vertailulaskuri


Asukaskyselystä puhelinneuvontaan – hankkeessa tapahtunutta


Hankekuntien: Asikkalan, Heinolan, Lahden ja Padasjoen öljylämmityskiinteistöjen asukkaille tarjottuun puhelinneuvontaan soitti 66 henkilöä. Suuri osa soittajista oli kiinnostunut ilma-vesilämpöpumpusta öljylämmityksen tilalle. Asukkaat saivat puhelinneuvojalta apua lämmitystapamuutoksen toteutuksen suunnitteluun. Neuvoja teki arvion mahdollisista lämmitysjärjestelmistä, niiden hankintahinnoista sekä mahdollisesta tukimuodosta soittajan kertomien tietojen perusteella. Osa soittajista oli jo pitkällä suunnitelmissaan, ja toiset vastaavasti vasta selvittelyvaiheessa ja kiinnostuneita eri vaihtoehtojen perustiedoista. Neuvonnan avulla asukkaat saivat vahvistusta omille pohdinnoilleen energiaremontin toteutuksessa. Kiitokset kaikille soittajille sekä puhelinneuvojille!

Asukkaille järjestettiin infotilaisuuksia hankekunnissa: Heinola 2.11., Padasjoki 3.11., Asikkala 11.11., Lahti 12.11. ja 17.11. Infotilaisuuksien esitykset löytyvät Materiaalipankki-sivulta.

Hankekuntien kiinteistönomistajille tehdyn kyselyn (syyskuu 2020) avulla selvitettiin öljylämmityskiinteistöjen määrää sekä halukkuutta vaihtaa toiseen lämmitysmuotoon. Kyselyitä lähetettiin reilut 4100 kappaletta. Vastauksia saatiin niin kirjeitse kuin sähköisesti noin 580 kappaletta. Vastauskoontiin voit tutustua tästä (pdf).


Perustiedot


Päijät-Hämeessä etsitään kestäviä vaihtoehtoja öljylämmitykselle Päijät-Hämeen liiton, Asikkalan, Heinolan, Lahden, Padasjoen sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteisessä hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on tukea kiinteistönomistajia siirtymään öljylämmityksestä vähähiilisempiin lämmitysmuotoihin tarjoamalla heille kohdennettua tietoa vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja saatavilla olevista tuista. Haasteina on, että kunnilla on vaihtelevasti tietoa öljylämmityskiinteistöistä, ja kiinteistönomistajilla ei välttämättä ole resursseja energiaremonttiin. Osana hanketta tarkennetaan öljylämmityskiinteistöjen määrä, kiinteistönomistajien taustatietoja myös energiaköyhyyden näkökulmasta sekä kunnan nykyisten palveluiden saavutettavuutta ja parantamismahdollisuuksia.

Öljylämmityskiinteistöjen määrän tarkentamiseksi tehdään kysely kiinteistöille, joilla kuntien tietojen mukaan on öljylämmitys käytössä. Kiinteistönomistajille tarjotaan sen jälkeen kohdennetumpaa palvelua lämmitysmuodon vaihtoon. Lahdessa apuna voidaan hyödyntää verkossa olevaa energiavalinta.fi – laskuripalvelua.

Päijät-Häme on Hinku-maakunta, jonka tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Lahden kaupungilla on tiukempi tavoite – olla hiilineutraali jo 2025. Tavoitteiden saavuttamiseksi päästöjä on leikattava merkittävästi kaikilla sektoreilla ja kyseinen hanke tukee päästövähennystoimia asumisen osalta. Hanke rahoitetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Lisätietoja

Johanna Snell
projektikoordinaattori
puh. 044 077 3637
johanna.snell(a)paijat-hame.fi