Valitse sivu

Kesto:
1.1.2017–31.12.2021

Päätoteuttaja:
ASEV, Agency for the development of the Empolese Valdelsa

Projektin sivut:
https://www.interregeurope.eu/tania/

Rahoittaja:
Interreg Europe

Budjetti:
1,2 M €

Twitter:
@taniaproject

Päijät-Hämeen liitto ja Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos ovat suomalaiset partnerit TANIA-hankkeessa (TreAting contamination through NanoremedIAtion), jota rahoittaa EU:n Interreg Europe -ohjelma. Hanketta koordinoi Italialainen ASEV (Agency for the development of the Empolese Valdelsa). Hankkeessa jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä liittyen pilaantuneen maaperän kunnostusmenetelmiin ja jätevesien puhdistukseen sekä pyritään kehittämään niihin liittyvää liiketoimintaa. Interreg Europe -ohjelmalla pyritään tehostamaan rakennerahastojen käyttöä eurooppalaisilla alueilla.

Päijät-Hämeen liitto keskittyy hankkeessa aluekehitystä ohjaavan politiikan ja sen välineiden, kuten rahoituksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Lisäksi tutustutaan rakennerahastojen käyttöön ja ohjaukseen muilla partnerialueilla.

Muut hankkeen partnerit ovat Italian ja Suomen lisäksi Ranska, Kreikka, ja Unkari. Hanke on viisivuotinen (2017-2021) ja sen kokonaisbudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa. Päijät-Hämeen osuus budjetista on noin 0,3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Johanna Snell
projektikoordinaattori
puh. 044 077 3637
johanna.snell(a)paijat-hame.fi

Lue lisää
TANIA-hankkeen sivuilta ja tälle sivulle kootuista uutisnostoista.