Valitse sivu

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on kokonaisvaltainen ja strateginen pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa käsitellään kaikkia liikennemuotoja sekä niitä palvelevia liikenneverkkoja ja liikenteen palveluja. Suunnitelmassa kuvataan liikenteen järjestämisen nykytila, kehittämistarpeet sekä toimenpidesuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi.

Päijät-Hämeen uusin liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2019. Suunnitelma on päivitetty ja ajantasaistettu versio edellisestä, joulukuussa 2013 hyväksytystä suunnitelmasta.

Suunnitelmassa liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on viisaiden, turvallisten ja kestävien liikkumis- ja kuljetusratkaisujen edistäminen. Tavoitteena on myös vahvistaa maakunnan saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Kehittämistavoitteiden ohjaamana liikennejärjestelmän kehittäminen on tiivistetty neljään strategiseen painopistealueeseen, joiden mukaan myös toimenpideohjelma on ryhmitelty. Strategiset painopistealueet ovat:

  • kestävän liikkumisen edistäminen
  • Päijät-Hämeen saavutettavuuden parantaminen
  • liikenneturvallisuuden selkeä parantaminen
  • kaupunkikeskustojen vetovoiman kehittäminen.

Toimenpideohjelmassa on esitetty liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta merkittävimmät toimenpiteet kiireellisyysluokittain.

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitetty luonnos oli lausunnolla kunnissa sekä keskeisillä viranomaisilla ja sidosryhmillä maalis-huhtikuussa 2019.

Päijät-Hämeen edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin laajana sidosryhmien välisenä yhteistyönä vuosina 2012-2013. Suunnitelma valmisteltiin samanaikaisesti maakuntakaavan valmistelun kanssa ja siinä painottuu toimenpiteiden priorisointi palvelutasoajattelun avulla.

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäryhmä vastaa suunnitelman toteutumisen edistämisestä.

Lisätietoja:

Jaana Martikainen
Suunnittelupäällikkö
puh. 044 3719 467
jaana.martikainen@paijat-hame.fi