Valitse sivu

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Maakuntaliitto vastaa lakisääteisesti maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyön johtamisesta. Päijät-Hämeen uusin liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2019. Suunnitelma on päivitetty ja ajantasaistettu versio edellisestä, joulukuussa 2013 hyväksytystä suunnitelmasta.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on kokonaisvaltainen ja strateginen pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa käsitellään kaikkia liikennemuotoja sekä niitä palvelevia liikenneverkkoja ja liikenteen palveluja. Suunnitelmassa kuvataan liikenteen järjestämisen nykytila, kehittämistarpeet sekä toimenpidesuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuonna 2019 hyväksytyssä suunnitelmassa liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on viisaiden, turvallisten ja kestävien liikkumis- ja kuljetusratkaisujen edistäminen. Tavoitteena on myös vahvistaa maakunnan saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Kehittämistavoitteiden ohjaamana liikennejärjestelmän kehittäminen on tiivistetty neljään strategiseen painopistealueeseen, joiden mukaan myös toimenpideohjelma on ryhmitelty. Strategiset painopistealueet ovat:

  • kestävän liikkumisen edistäminen
  • Päijät-Hämeen saavutettavuuden parantaminen
  • liikenneturvallisuuden selkeä parantaminen
  • kaupunkikeskustojen vetovoiman kehittäminen.

Toimenpideohjelmassa on esitetty liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta merkittävimmät toimenpiteet kiireellisyysluokittain.

Päijät-Hämeen edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin laajana sidosryhmien välisenä yhteistyönä vuosina 2012-2013. Suunnitelma valmisteltiin samanaikaisesti maakuntakaavan valmistelun kanssa ja siinä painottui toimenpiteiden priorisointi palvelutasoajattelun avulla.

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäryhmä vastaa suunnitelman toteutumisen edistämisestä. Jatkuvan liikennejärjestelmätyön sivulla on kuvattu asiaa tarkemmin ja listattu liikennejärjestelmätyössä laaditut selvitykset ja suunnitelmat.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma kansi
Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (2019) (PDF)

Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen liitot laativat vuonna 2020 Etelä-Suomen liikennestrategian. Liittojen yhteisessä strategiassa esitellään maakuntien tavoitteet valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan eli Liikenne 12 -suunnitelmaan. Strategiassa on kuvattu Etelä-Suomea osana koko maan liikennejärjestelmää sekä laadittu visio alueen rakenteesta, joukkoliikennejärjestelmästä ja logistiikkajärjestelmästä.

Strategian painopisteet koskevat ilmastonmuutoksen hillintää, kansainvälisten yhteyksien kehittämistä, olemassa olevan väyläverkon hyödyntämistä ja uusien liikenneinvestointien ohjaamista kestävä maankäyttö huomioiden. Etelä-Suomen visioita, strategisia painopisteitä ja tiedossa olevia liikennehankkeita on peilattu valtakunnalliseen suunnitelmaan. Strategia hyväksyttiin maakuntahallituksissa syyskuussa 2020.

Etelä-Suomen liikennestrategia (2020) (PDF)

Lisätietoja:

Petra Isotalo
Liikenteen erityisasiantuntija
044 371 9467
petra.isotalo@paijat-hame.fi