Valitse sivu

CANEMURE

Kuvituskuva_tekijä Hanna Jämsenius

Kesto:
1.10.2018–31.10.2024

Päätoteuttaja:
Suomen ympäristökeskus

Projektin sivut:
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/canemure

Rahoittaja:
EU:n LIFE-ohjelma

Budjetti:
15,3 M €

Facebook / Twitter linkki:
@hiilineutraali

CANEMURE – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima kansallinen ilmastohanke. Sen tavoitteena on mm. toteuttaa konkreettisia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä osahankkeita, vahvistaa ilmastotyön verkostoja sekä jatkuvuutta ja tukea uusia toimenpiteitä. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 22 toimijaa ja 7 maakuntaa. CANEMURE-hanketta toteutetaan vuosina 2018-2024 EU:n LIFE-ohjelman tuella.

Päijät-Hämeen kaikki kunnat ovat mukana CANEMURE-hankkeessa ja maakuntaliitto koordinoi hankkeen toteuttamista. Yksi keskeisimmistä toimenpiteistä on Päijät-Hämeen ilmastotiekartan laatiminen vuoteen 2030. Tiekarttatyötä varten on perustettu alueellinen ilmasto- ja energiayhteistyöryhmä. Hanke tukee myös kuntien strategista suunnittelua sekä edistää käytännön toimenpiteiden toteuttamista. Toimintaan kuuluvat lisäksi erilaiset tapahtumat ja viestintä. Lue lisää ilmastotyöstä ja toimenpiteistä Ilmastotiekartta-sivuilta.

Lisätietoja

Maarit Virtanen
Ilmasto- ja energia-asiantuntija
puh. 044  077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Canemure ja Life logot

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.