Valitse sivu

Rahoitus ja rahoitushakuja Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen liitto

Hämeen ELY-keskus

  • Yritysten kehittämisavustukset 15.8. – 16.12.2022 (linkki sivuille)
  • Jatkuva ESR-lisähaku REACT-EU -ohjelman hankkeille 1.7.2022 alkaen (linkki sivuille)

Leader-ryhmät

Yleistä rahoituksesta

Keskeinen keino alueiden kehittämisessä on hankerahoitus. Päijät-Hämeen liiton pääasiallinen rahoituskeino on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus. Vuodelle 2022 on mahdollisesti myös valtion maakuntien liitoille myöntämää omaehtoisen kehittämisen rahoitusta (AKKE). Rahoitusta suunnataan maakuntaohjelman avulla ja rahoituspäätökset tekee maakuntahallitus tai pienemmissä hankkeissa maakuntajohtaja.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Varoja ei jaeta maakuntakohtaisesti. Lue lisää ohjelmasta täältä https://vm.fi/kestava-kasvu.

Yleistietoa hankkeiden hakemiseen muista EU-ohjelmista saat täältä https://www.eurahoitusneuvonta.fi/etusivu sekä mm. Interreg-ohjelmista täältä https://rakennerahastot.fi/interreg-ohjelmat.


EAKR

Päijät-Hämeen liiton myöntövaltuudesta hankkeita rahoitetaan syksyn 2022 haussa enintään miljoonalla eurolla valtion talousarvioon otettujen määrärahojen puitteissa.


Avataan haettavaksi kolme erityistavoitetta:

  • Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi
    • Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen (500 000 €)
    • Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi (300 000 €)
  • Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi
    • Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (200 000 €)

Tässä haussa kaikissa erityistavoitteissa käytetään myös tarkentavaa alueellista valintaperustetta: ”Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin.” Päijät-Hämeen liiton painopisteenä on maakuntastrategian kestävyys, jossa huomioidaan kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteissa ekologisen kestävyyden rinnalla (myös energia) on sosiaalinen vastuu ja taloudellinen jatkuvuus.

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025 

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) päätavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelma on nimeltään Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. Päijät-Häme on osa Etelä-Suomen suuraluetta, ja alueen hakujen teemoja, ajankohtia ja prosesseja koordinoi Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmä, jossa Päijät-Hämeen liiton lisäksi ovat edustettuina Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto ja Varsinais-Suomen liitto. Kukin maakunta valmistelee ja päättää alueensa rahojen jaosta. Varsinainen juridinen EURA-systeemissä tehtävä päätös tulee kuitenkin Uudenmaan liitosta.

Ohjelmasta ja koulutuksista saa lisätietoja rakennerastot.fi -sivustolta.

Käynnissä olevia EAKR- ja AKKE-hankkeita maaliskuussa 2022 linkki listaukseen.

Lisätietoja

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 771 9466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi

Elina Akko
erityisasiantuntija
puh. 044 371 9458
elina.aakko(a)paijat-hame.fi

Riika Kivelä
aluekehityspäällikkö
puh. 044 371 9454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi


Yritys- ja ESR-rahoitus Päijät-Hämeessä

Yritysrahoitusta myöntää alueella Hämeen ELY-keskus. Vientiä kehittävän Team Finlandin aluekoordinaattori on Matti Nykänen.

Päijät-Hämeen liitto ei hallinnoi Euroopan sosiaalirahastoa (ESR+), vaan sen varoja haetaan ELY-keskuksen kautta.

Vanhan ohjelmakauden 2014-2020 EAKR- ja ESR-hankkeet löytyvät rakennerahastotietopalvelusta.


Euroopan unionin osarahoittama.