Valitse sivu

Rahoitus

Keskeinen keino alueiden kehittämisessä on hankerahoitus. Päijät-Hämeen liiton pääasiallinen rahoituskeino on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus. Vuodelle 2021 on mahdollisesti myös valtion maakuntien liitoille myöntämää omaehtoisen kehittämisen rahoitusta (AKKE). Rahoitusta suunnataan maakuntaohjelman avulla ja rahoituspäätökset tekee maakuntahallitus tai pienemmissä hankkeissa maakuntajohtaja.


EAKR-haku

Kevään 2021 haku päättynyt

Viimeisin EAKR-haku päättyi maaliskuun lopussa. Rahoitushakemuksen jätti 35 hanketta, ja haettava rahoitus oli noin 8 miljoonaa euroa.

Päijät-Hämeen liitto arvioi rahoitushakemukset ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsittelee ne toukokuussa. Maakuntahallitus päättää hankkeiden rahoituksesta 7.6. ja tarvittaessa 16.8.2021.

  • REACT-EU-rahoitus (EAKR), käytettävissä 2,6 miljoonaa euroa (haettu rahoitus yhteensä noin 6,9 miljoonaa euroa)
  • aiemmin päättyneistä EAKR-hankkeista palautuneella myöntövaltuudella, käytettävissä 230 000 euroa (haettu rahoitus noin 1 miljoona euroa)

REACT-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. REACT-EU -hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisämäärärahoilla tuetaan pk-yritysten kehittämistä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Rahoitusta ohjataan myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen. Lisäksi rahoitusta käytetään digitaalisten taitojen parantamiseen. Haun aikataulu edellyttää REACT-EU -valmistelun etenemistä tavoiteaikataulussaan.

Lisätietoja

Petri Veijalainen, erityisasiantuntija, puh. 044 771 9466 petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi

Helmikuussa 2021 järjestettiin kaksi samansisältöistä hakuinfoa. Tutustu niiden materiaaleihin tästä.


Muu rahoitus Päijät-Hämeessä

Yritysrahoitusta myöntää alueella Hämeen ELY-keskus. Vientiä kehittävän Team Finlandin aluekoordinaattori on Matti Nykänen.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) päätavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Suomen rakennerahasto-ohjelma on nimeltään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Päijät-Häme on osa Etelä-Suomen suuraluetta, ja alueen hakujen teemoja, ajankohtia ja prosesseja koordinoi Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmä, jossa kukin alueen maakunta on edustettuna. Kukin maakunta valmistelee ja päättää alueensa rahojen jaosta. Varsinainen juridinen EURA-systeemissä tehtävä päätös tulee kuitenkin Uudenmaan liitosta.

Päijät-Hämeen liitto ei hallinnoi Euroopan Sosiaalirahastoa (ESR), vaan sen varoja haetaan ELY-keskuksen kautta.

Vanhan ohjelmakauden 2007-2013 ESR- ja EAKR-hankkeet löytyvät RR-tietopalvelusta https://www.eura2007.fi/rrtiepa/


Lisätietoja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
040 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Sinisellä taustalla 12 keltaista tähteä ympyrän muodossa. Niiden alla teksti: Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto
Kuvassa teksti: Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020