Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto

 

 

  • AKKE-hakuja ei enää avaudu. Valtion talousarviossa ei ole AKKE-rahoitusta maakuntien liitoille (linkki sivuille)

 

 

Hämeen ELY-keskus

 

 

 

 

Leader-ryhmät

 

 

 

 

Lue lisää laajemmista EU-rahoituksista: EU-rahoitusneuvonnan sivuilta! (linkki sivuille)

 

 

  • Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja -tuotteista.

 

 

Yleistä rahoituksesta

 

 

Keskeinen keino alueiden kehittämisessä on hankerahoitus. Päijät-Hämeen liiton pääasiallinen rahoituskeino on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus. Vuodelle 2023 riittää jonkin verran myös valtion maakuntien liitoille myöntämää alueellista kansallista kehittämisen rahoitusta (AKKE). Rahoitusta suunnataan maakuntaohjelman perusteella ja rahoituspäätökset tekee maakuntahallitus tai pienemmissä hankkeissa maakuntajohtaja (60 000 euroa tukea).

 

 

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Varoja ei jaeta maakuntakohtaisesti. Lue lisää ohjelmasta täältä https://vm.fi/kestava-kasvu.

 

 

Yleistietoa hankkeiden hakemiseen muista EU-ohjelmista saat täältä https://www.eurahoitusneuvonta.fi/etusivu sekä mm. Interreg-ohjelmista täältä https://rakennerahastot.fi/interreg-ohjelmat.

 

 


 

 

 

 

EAKR

 

 

Päijät-Hämeen liiton myöntövaltuudesta hankkeita rahoitetaan keväällä 2023 haussa noin kahdella miljoonalla eurolla valtion talousarvioon saatujen määrärahojen puitteissa. Keväällä avataan haettavaksi kaikki kuusi erityistavoitetta:

 

 

Haussa tn. kaikissa erityistavoitteissa käytetään myös tarkentavaa alueellista valintaperustetta: ”Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin.” Päijät-Hämeen liiton painopisteenä on maakuntastrategian kestävyys, jossa huomioidaan kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteissa ekologisen kestävyyden rinnalla (myös energia) on sosiaalinen vastuu ja taloudellinen jatkuvuus.

 

 

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025 

 

 

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia 

 

 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) päätavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelma on nimeltään Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. Päijät-Häme on osa Etelä-Suomen suuraluetta, ja alueen hakujen teemoja, ajankohtia ja prosesseja koordinoi Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmä, jossa Päijät-Hämeen liiton lisäksi ovat edustettuina Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto ja Varsinais-Suomen liitto. Kukin maakunta valmistelee ja päättää alueensa rahojen jaosta. Varsinainen juridinen EURA-systeemissä tehtävä päätös tulee kuitenkin Uudenmaan liitosta. Etelä-Karjalan maakunta osallistuu myös yhteiseen viestintään ja tarvittaessa ylimaakunnallisiin yhteishankkeisiin.

 

 

Ohjelmasta ja koulutuksista saa lisätietoja rakennerastot.fi -sivustolta.

 

 

Käynnissä olevia EAKR- ja AKKE-hankkeita 2023 linkki .

 

 

Lisätietoja

 

 

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 771 9466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi

 

 

Sanna Tuominen (määräaikainen 1.3.2023–31.5.2024)
erityisasiantuntija
puh. 044 773 437
sanna.tuominen(a)paijat-hame.fi

 

 

Elina Aakko (perhevapaalla)
erityisasiantuntija
puh. 044 371 9458
elina.aakko(a)paijat-hame.fi

 

 

Riika Kivelä
aluekehityspäällikkö
puh. 044 371 9454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi

 

 

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

 

 


 

 

 

 

Yritys- ja ESR-rahoitus Päijät-Hämeessä

 

 

Yritysrahoitusta myöntää alueella Hämeen ELY-keskus. Vientiä kehittävän Team Finlandin aluekoordinaattori on Matti Nykänen.

 

 

Päijät-Hämeen liitto ei hallinnoi Euroopan sosiaalirahastoa (ESR+), vaan sen varoja haetaan ELY-keskuksen kautta.

 

 

Vanhan ohjelmakauden 2014-2020 EAKR- ja ESR-hankkeet löytyvät rakennerahastotietopalvelusta.

 

 

 

 


 

 

 

 

Euroopan unionin osarahoittama.