Valitse sivu

Rahoitus

Keskeinen keino alueiden kehittämisessä on hankerahoitus. Päijät-Hämeen liiton pääasiallinen rahoituskeino on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus. Vuodelle 2020 ja mahdollisesti vuodelle 2021 on lisäksi valtion maakuntien liitoille myöntämää omaehtoisen kehittämisen rahoitusta (AKKE). Rahoitusta suunnataan maauntaohjelman avulla ja rahoituspäätökset tekee maakuntahallitus tai pienemmissä hankkeissa maakuntajohtaja.

Yritysrahoitusta myöntää alueella Hämeen ELY-keskus. Vientiä kehittävän Team Finlandin aluekoordinaattori on Matti Nykänen.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) päätavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Suomen rakennerahasto-ohjelma on nimeltään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Päijät-Häme on osa Etelä-Suomen suuraluetta, ja alueen hakujen teemoja, ajankohtia ja prosesseja koordinoi Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmä, jossa kukin alueen maakunta on edustettuna. Kukin maakunta valmistelee ja päättää alueensa rahojen jaosta. Varsinainen juridinen EURA-systeemissä tehtävä päätös tulee kuitenkin Uudenmaan liitosta.

Päijät-Hämeen liitto ei hallinnoi Euroopan Sosiaalirahastoa (ESR), vaan sen varoja haetaan ELY-keskuksen kautta.

Vanhan ohjelmakauden 2007-2013 ESR- ja EAKR-hankkeet löytyvät RR-tietopalvelusta https://www.eura2007.fi/rrtiepa/

Lisätietoja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
040 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi