Valitse sivu

Muotoilu

Lahden alueella on kehitetty muotoiluosaamista pitkäjänteisesti. Muotoilulla on alueella vahvat perinteet. LAB-ammattikorkeakoulun muotoilukoulutuksella (LABin Muotoiluinstituutti) ja hyvällä yritysyhteistyöllä on ollut suuri merkitys osaamiskeskittymän synnylle. Design luo lisäarvoa niin Suomen kuin Päijät-Hämeen alueen elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Päijät-Hämeen yritykset hyödyntävät muotoiluosaamista teollisessa tuotannossa.

Päijät-Hämeessä muotoilussa keskitytään erityisesti teollisten alojen muotoiluun, brändi- ja viestintämuotoiluun sekä informaatiomuotoiluun. Tavoitteena on nostaa pk-sektorin kilpailukykyä muotoilun keinoin parantamalla tuotteiden ja palveluiden jalostusastetta sekä käyttäjälähtöisyyttä. Muotoilu läpileikkaavana lähestymistapana ja menetelmänä tuo lisäarvoa myös kehitettäessä kiertotalouden sekä liikunnan ja elämysten palveluja ja tuotteita.

Muotoilun tiekartta

Päijät-Häme Design Roadmap

Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta ohjaa eri toimijoiden tavoitteellista yhteistyötä eri teemojen kautta. Muotoilun ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa keskustelemaan yhteistyöstä, tavoitteista ja niiden seurannasta sekä päivittämään tiekarttaa. Ryhmä koostuu alueen kehittäjistä, tutkimuksen ja koulutuksen sekä elinkeinoelämän edustajista.

Lisätietoja

Riika Kivelä
projektipäällikkö
puh. +358 44 3719 454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi

Harri Kuusela
projektipäällikkö
puh. +358 44 077 3630
harri.kuusela(a)paijat-hame.fi