Valitse sivu

Muotoilu

Lahden alueella on kehitetty muotoiluosaamista pitkäjänteisesti. Muotoilulla on alueella vahvat perinteet. Lahden ammattikorkeakoulun muotoilukoulutuksella (Muotoiluinstituutti) ja hyvällä yritysyhteistyöllä on ollut suuri merkitys osaamiskeskittymän synnylle. Design luo lisäarvoa niin Suomen kuin Päijät-Hämeen alueen elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Päijät-Hämeen yritykset hyödyntävät muotoiluosaamista teollisessa tuotannossa.

Päijät-Hämeessä muotoilussa keskitytään erityisesti teollisten alojen muotoiluun, brändi- ja viestintämuotoiluun sekä informaatiomuotoiluun. Tavoitteena on nostaa pk-sektorin kilpailukykyä muotoilun keinoin parantamalla tuotteiden ja palveluiden jalostusastetta sekä käyttäjälähtöisyyttä. Muotoilun kehittäjät ja asiantuntijat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa jakamaan tietoa ja seuraamaan alueella tehtävien kehittämistoimien toteutumista.

Päijät-Hämeen muotoilun tiekarttaa valmistelee LAB Ammattikorkeakoulu. Tiekarttatyö osallistaa alueen toimijat laajasti, elinkeinoelämä mukaan lukien. Tiekartta valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Riika Kivelä
projektipäällikkö
puh. +358 44 3719 454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi