Valitse sivu

Alueen vetovoima

Päijät-Häme on vetovoimainen maakunta, joka houkuttelee uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita. Uusi Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu varmistavat, että alueella on kiinnostavaa korkeakoulutusta ja osaavaa työvoimaa alueen elinkeinoelämälle. Erinomainen saavutettavuus ja pääkaupunkiseudun läheisyys ovat alueen valttikortteja. Vetovoimaisuus edellyttää kuitenkin myös pehmeiden vetovoimatekijöiden tunnistamista: alueen ilmapiiri, identiteetti, luontokohteet, kaupunkiluonto, tapahtumat ja esimerkiksi vapaa-ajanpalvelut ovat tärkeässä roolissa alueen houkuttelevuuden kehittämisessä.

Alueen vetovoimaisuutta vahvistamalla luodaan alueelle positiivista kierrettä. Kasvava väestö lisää paitsi verotuloja ja elinkeinoelämän mahdollisuuksia, myös palvelujen kysyntää, tarjontaa ja esimerkiksi kiinnostavaa kylä- ja kaupunkikulttuuria – jotka puolestaan lisäävät alueen houkuttelevuutta. Suuri merkitys on myös alueen asukkailla ja heidän käsityksellään maakunnasta. Millaista Päijät-Hämettä sinä haluat olla rakentamassa?

Vahvana palvelumuotoilun osaajana Päijät-Hämeellä on mahdollisuus erottua ihmislähtöisillä palveluillaan ja sujuvalla arjella. Näitä kehitetään ja vahvistetaan toimijoiden yhteistyössä erilaisissa hankkeissa.

Käynnissä olevia hankkeita:

  • Digivetovoima
  • City as a Service

Lisätietoja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
040 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi