Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 1.12.2023 käynnistää Päijät-Hämeen 2060 maakuntakaavan.

Maakuntakaava kattaa kaikki Päijät-Hämeen kunnat, mukaan lukien vuonna 2021 maakuntaamme liittynyt Iitin kunta. Maakuntakaavassa käsitellään kaikki maankäytön teemat: keskusverkko, palveluiden alueet, vähittäiskaupan suuryksiköt, taajama- ja työpaikka-alueet, liikenteen ja logistiikan verkostot ja alueet, teknisen huollon verkostot ja alueet, luonnonvarat, virkistys- ja suojelualueet, viherverkosto sekä kulttuuriympäristöt.

Päijät-Hämeen liitto on arvioinut maakuntakaavojen ajantasaisuutta koko niiden voimassaoloajan, erityisesti Päijät-Hämeen rakennemallia ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelmaa (KSS) laadittaessa. Niitä valmisteltiin yhteistyössä alueen kuntien kanssa kahden vuoden ajan. Maakuntavaltuusto hyväksyi Päijät-Hämeen rakennemallin kesäkuussa 2023 ja MAL-kunnat (Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Orimattila) hyväksyivät KSS:n syksyllä 2023. Rakennemallissa ja KSS:ssa sovitut linjaukset toimivat hyvänä pohjana maakuntakaavoitukselle. Maakuntakaava on lakisääteinen kaava ja siinä on mukana maankäytön teemoja laajemmin kuin rakennemallissa ja KSS:ssa.

Kaavan valmistelu on laajaa yhteistyötä

Maakuntakaavan laadinta edellyttää laajaa vuorovaikutusta ja tiivistä yhteistyötä Päijät-Hämeen kuntien, keskeisten viranomaisten, sidosryhmien ja asukkaiden kanssa.

Vuoden 2024 alussa laadimme osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS), jossa kuvataan maakuntakaavan aikataulu ja vaikuttamisen ajankohdat ja tavat. Tiedotamme asiasta Päijät-Hämeen nettisivuilla, somekanavissa ja viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdissä.

Lisätietoja

Niina Ahlfors
aluesuunnittelujohtaja
+358 40 531 7628
niina.ahlfors(a)paijat-hame.fi