Valitse sivu

Lahden kaupunkiseutusuunnitelma MAL-kuntien hyväksyttäväksi

Päijät-Hämeen rakennemallissa ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelmassa sovitetaan yhteen seudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen kehittämisen periaatteet pitkällä aikavälillä. Ne sisältävät myös joitakin lyhyemmän aikavälin konkreettisia toimenpiteitä.

Tänään hyväksytty Päijät-Hämeen rakennemalli toimii hyvänä pohjana Hartolan, Padasjoen ja Sysmän kuntien yleiskaavan laadinnalle sekä syksyllä käynnistyvälle kokonaismaakuntakaavan uudistamiselle.  

Rakennemalli ja kaupunkiseutusuunnitelma ovat toisiaan vastaavat suunnitelmat, ne koskevat vain eri kuntia ja kaupunkeja. Lahden kaupunkiseutusuunnitelma laadittiin MAL-toimenpiteenä ja se luo pohjaa kaupunkiseudun yhteiselle kehittämiselle ja seuraavan MAL-neuvottelukierroksen toimenpiteille. Se koskee alueen kaikkia MAL-kuntia (Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Orimattila). ​

  • MAL-sopimuksen hyväksyminen vuonna 2021 on alueen kehittymisen kannalta merkittävä päätös. Kaupunkiseutusuunnitelma on yksi MAL-toimenpiteistä ja parantaa tulevilla sopimuskausilla mahdollisuuksia saada rahoitusta kehitystoimenpiteille, toteaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja Ilkka Viljanen. Päijät-Hämeen yksi hallitusohjelmatavoitteista oli MAL-yhteistyön jatko, ja se näyttäisi nyt toteutuvan, jatkaa Viljanen.

Rakennemallia ja kaupunkiseutusuunnitelmaa valmisteltiin kahden vuoden ajan yhteistyössä kuntien kanssa.  Työhön osallistui asiantuntijoita, päättäjiä, sidosryhmiä sekä maakunnan asukkaita. Viimeinen kommentointikierros oli maalis-huhtikuussa 2023. Palautteen keskeinen sisältö ja lausuntoihin ja kommentteihin laaditut vastineet ovat luettavissa täältä:

Hyväksytty aineisto sisältää suunnitelmakartat (koontikartta, väestö ja asuminen, elinkeinot ja työpaikat, liikenne, viherverkosto), karttoja täydentävät tekstikuvaukset, karttamerkintöjen kuvaukset sekä liitekartat. Hyväksyttävään suunnitelma-aineistoon voi tutustua täältä:

  • Olemme liitossa tyytyväisiä rakennemallin ja kaupunkiseutusuunnitelma valmistumisesta, iloitsee aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors. Aineisto on laaja ja toivottavasti kunnat ja muut alueen toimijat hyödyntävät niitä omissa töissään – muissakin kuin maankäytön tehtävissä – muistuttaa Ahlfors.

Lisätietoja

Niina Ahlfors 
aluesuunnittelujohtaja
+358 40 531 7628
niina.ahlfors(a)paijat-hame.fi