Valitse sivu

Fiksuilla energiaratkaisuilla saavutetaan sekä kustannussäästöjä että vähennetään päästöjä. Pientaloissa kiinnostus öljylämmityksen vaihtoon on kasvanut huimasti ELY-keskuksen uuden avustuksen myötä. Myös taloyhtiöille on tarjolla monia kustannustehokkaita keinoja energiankäytön tehostamiseen.

Suomessa jo yli 14 000 kotitaloutta on hakenut ELY-keskuksen myöntämää avustusta pientalojen öljylämmityksestä luopumiseksi. Asukkaat ovat kiinnostuneita vaihtamaan lämmitystapansa vähähiilisempään, mikä merkitsee lämpöpumppujen suosion kasvamista edelleen. Vuonna 2020 lämpöpumppuja myytiin 102 000 kappaletta ja ilma-vesilämpöpumppujen myynti kasvoi 25 % Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen mukaan.

Päijät-Hämeen Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hankkeen toteutus ajoittui sopivasti, koska vähän aloittamisen jälkeen tuli tieto valtion öljylämmityskiinteistöille suuntaamasta avustuksesta. Hanke on nyt loppusuoralla ja on aika koota yhteen tuloksia ja kokemuksia; ajanhengen mukaan webinaarin muodossa.

26.5.2021 webinaarissa käytännön esimerkkejä ja tuloksia


Pientaloasukkaan lämmitystapamuutosta tarkastellaan kahdessa puheenvuorossa, joissa esitellään omakotiasujan kokemuksia öljylämmityksen vaihtamisesta kaukolämpöön sekä yrittäjän näkemystä lämpöpumpuista. Lämpöjokereiden Jussi Heimonen kertoo, miten lämpöpumppujen yhä kasvava suosio näkyy yrittäjälle ja minkälaisia toteutuksia tehdään Päijät-Hämeessä.

Lahden Talot on korjausrakentamisessa panostanut energiatehokkuuteen yhdessä Lahden kaupungin kanssa osana Canemure-hanketta. Lahden kaupungin projektipäällikkö Pauli Piekkari esittelee webinaarissa, mitä erilaisia toimenpiteitä on tehty ja miten on onnistuttu. Lisäksi kuullaan, mikä on asukkaiden tai taloyhtiöiden rooli energiansäästössä. ”Taloyhtiöiden kannattaa pohtia säännöllisesti energia-asioita ja tuntea oma kulutustaso – vain mitä mittaat, voit säästää!”, kannustaa energianeuvoja Anna-Maria Rauhala. ”Taloyhtiöiden energiatehokkuus ei ole yksittäisiä toimia vaan se on jatkuva prosessi ja kannustankin nostamaan asiat keskusteluun esimerkiksi taloyhtiöiden kokouksissa”

Aurinkosähkö on suosittua pientaloissa sekä taloyhtiöiden ja kuntien rakennuksissa. Verkkoon liitetyn aurinkosähkön pientuotannon kasvu oli Energiaviraston mukaan 64 % vuoden 2019 aikana. Teemu Kettunen Motivalta antaa tilaisuudessa ajankohtaiskatsauksen aurinkosähkön kannattavuudesta kunta- ja taloyhtiökohteissa.

Energiaratkaisut pientaloissa ja taloyhtiöissä webinaari järjestetään 26.5. klo 13:00-15:00 ja se on avoin kaikille kiinnostuneille. Mukaan toivotaan mm. kuntalaisia, kuntien edustajia, taloyhtiötoimijoita ja yrittäjiä. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Webinaarin järjestävät yhteistyössä Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hanke ja Canemure-hanke. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu tästä.

Canemure ja Life logot