Valitse sivu

Seitsemään Päijät-Hämeen kuntaan: Asikkalaan, Hartolaan, Hollolaan, Iittiin, Kärkölään, Padasjoelle ja Sysmään laaditaan ilmastosuunnitelmat ympäristöministeriön rahoituksella. Päijät-Hämeen liitto koordinoi suunnitelmien tekoa osin yhteisenä prosessina, mikä tehostaa resurssien käyttöä sekä hyvien käytänteiden jakamista kuntien kesken. Jokainen kunta tekee kuitenkin oman suunnitelmansa ja määrittää omat toimenpiteensä. Yhteisenä tavoitteena Päijät-Hämeessä on hiilineutraalius vuonna 2030. Suunnitelmatyö on aloitettu syksyllä 2023 ja kuntien valtuustojen on määrä hyväksyä suunnitelmat vuoden 2024 lopulla.

Suunnitelmia ja ilmastotyötä tehdään yhdessä

Ilmastosuunnitelmien laadinnassa kuullaan mahdollisimman laajasti kuntien työntekijöitä, päättäjiä, asukkaita, yritystoiminnan edustajia ja muita toimijoita. Tähän mennessä on mm. käyty keskusteluja kuntien johtoryhmien kanssa sekä toteutettu kyselyt kuntien työntekijöille ja päättäjille. Henkilöstökyselyyn osallistui noin 230 vastaajaa ja päättäjien kyselyyn noin 70 vastaajaa, joista valtaosa toivoi aktiivista ilmastotyötä. Useat toivoivat, että suunnitelmissa huomioidaan päästövähennysten lisäksi kuntien ainutlaatuinen luonto. Työ jatkuu mm. henkilöstön ja päättäjien työpajoilla sekä asukkaiden osallistamisella.

Asukkaat ja oppilaitokset mukana suunnitelmatyössä

Kunnilla on merkittävä rooli asukkaiden kestävän elämäntavan mahdollistamisessa. Asukasviestintään ja -osallistamiseen on saatu avuksi hieno kattaus LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita, kun palvelumuotoilun, ympäristötekniikan ja markkinoinnin opiskelijat toteuttavat viestintää kevään aikana. Lisäksi Salpauksen opiskelijat järjestävät Padasjoen yläkoulun oppilaille kestävyysaiheisen tapahtuman.

Hartolassa kokeillaan kunnan hyvinvointikoordinaattorin johdolla asukasraatia. Raatiin on saatu mukaan yhdeksän erilaisista lähtökohdista ja taustoista tulevaa kuntalaista ja heillä on tapaamisissa mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä ilmastosuunnitelmien sisältöihin. Asukasraatikonseptia on mahdollista soveltaa muissakin kunnissa.

Monissa kunnissa on merkittävästi vapaa-ajan asukkaita ja myös heidän näkemyksiään halutaan kuulla yhteistyössä Päijänne-Leaderin kanssa. Myöhemmin keväällä on tarkoitus toteuttaa kyselyt kuntien asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja yhdistyksille.

Päijät-Hämeen ilmastokokous kokoaa kuntapäättäjät yhteen

Kaikkien Päijät-Hämeen kuntien yhdessä järjestämiä Ympäristöviikkoja vietetään 20.5.–5.6. Yksi tämän vuoden päätapahtumista on kuntien päättäjille suunnattu Päijät-Hämeen ilmastokokous. Myös nuorten ääni saadaan esille ilmastokokouksessa, kun maakuntaliiton kokoama vaikuttajakoulu haastaa kuntia ilmastotekoihin. Ilmastokokous järjestetään yhdessä EU:n LIFE-ohjelman rahoittaman Canemure-ilmastohankkeen kanssa.

Lisätietoja:
Maarit Virtanen
Projektipäällikkö
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Life-ohjelman ja Canemure-hankkeen logo