Valitse sivu

Lähde mukaan Ilmastokumppaniksi! Yritykset ja yhteisöt voivat nyt solmia Ilmastokumppanuus-sitoumuksen vauhdittaakseen ilmastotoimia ja ympäristövastuuta.


Miten ja miksi

Vastuullisuus on tänä päivänä yhä keskeisempi osa yritystoimintaa ja ilmastotyötä voidaan tehdä kaiken kokoisissa organisaatioissa.

”Ilmastokumppanuus on hyvä keino yrityksille osallistua ilmastotyöhön ja verkostoitua niin muiden yritysten kuin kuntienkin kanssa. Koko Päijät-Hämeen kattava malli lisää tekemisen näkyvyyttä.”, mainitsee Päijät-Hämeen liiton projektikoordinaattori Johanna Snell.

Yritykset määrittelevät itse omat ilmastotavoitteensa sekä päästövähennystoimensa alkukartoituksen perusteella ja allekirjoittavat Ilmastokumppanuus-sopimuksen oman kuntansa kanssa. Sitoumuksen jälkeen yritykset saavat käyttöönsä ”Teemme ilmastotyötä” tunnuksen, jota he voivat hyödyntää viestinnässään. Lisäksi kunnat ja Päijät-Hämeen liitto tuovat Ilmastokumppanuutta ja mukana olevia tahoja esille. Ilmastokumppaneista muodostetaan verkosto, jossa tarjotaan tietoa, tapahtumia ja vertaistukea.

Ilmastokumppanuus-malli on käytössä jo monessa suomalaisessa kaupungissa, myös Lahdessa. Nyt Lahden toimintamallia laajennetaan koko Päijät-Hämeeseen, sillä mukana ovat kaikki kunnat. Ilmastokumppanuus sopii erilaisille organisaatioille, se on maksuton ja vapaaehtoinen sekä tarjoaa tukea toimijoille, jotka haluavat kehittää ympäristövastuullisuuttaan.

”Novart on toiminut Nastolassa jo yli 70 vuoden ajan. Yhtenä Lahden alueen merkittävimpinä työllistäjinä haluamme olla mukana tekemässä yhdessä tekoja ilmaston hyväksi ja siksi myös Novart on sitoutunut Lahden kaupungin ilmastokumppaniksi”, kertoo tehtaanjohtaja Lars Ojansuu. ”Novartin tehdas käy vesivoimalla tuotetulla sähköllä ja lämpenee biokaasulla. Tämän lisäksi teemme aktiivisesti työtä muun muassa oman tuotannon hukan ja hävikin vähentämiseksi.”

Hanke taustalla

Päijät-Hämeen liiton ja kuntien yhteisessä Ilmastokumppanuus – Kunnat ja yritykset -hankkeessa kannustamme pk-yrityksiä ilmastotoimiin ja sitoutumaan ilmastokumppanuuteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä ilmastoasioiden näkyvyyttä niin kunnissa kuin koko maakunnassakin, sekä luoda Ilmastokumppanuudesta pysyvä toimintamalli Päijät-Hämeeseen. Hanke rahoitetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta ja sen toteutusaika on 1.5.2021–31.10.2022.

Lisätiedot
Ilmastokumppanuus-sivut
Johanna Snell, projektikoordinaattori, Päijät-Hämeen liitto, p. 044 077 3637, johanna.snell(a)paijat-hame.fi
Aino Kulonen, ympäristökoordinaattori, Lahti, p. 044 482 6178, aino.kulonen(a)lahti.fi