Valitse sivu

Vaihemaakuntakaavatyön kanssa rinnakkain etenevässä Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeessa on tänään käynnistetty yleisökysely, jolla kartoitetaan hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Perinteisten luonto- ja ympäristönäkökohtien ohella vuorovaikutus asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa on olennainen osa tammikuussa alkanutta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). Yleisökyselyyn voi vastata 19.5.2019 asti osoitteessa www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi. Kyselyyn voi vastata myös paperilla tilaamalla lomakkeen numerosta 040 513 3065 / Johanna Lehto.

Tulevaisuuden jätehuollon tarpeita palvelevan kierrätyspuiston sijainniksi on YVA-vaiheessa ehdolla neljä aluetta, joista yksi sijaitsee Hollolassa tulevan Kehätien varrella ja kolme Orimattilassa Marjasuon, Matomäen ja Loukkaanmäen alueilla. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) toimii YVAssa hankevastaavana, hankekumppaneinaan Hollolan kunta, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Lahti Energia Oy. YVA-konsultteina toimivat Sweco Ympäristö Oy ja Vahanen Environment Oy. Päijät-Hämeen liitto vastaa YVAn rinnalla toteutettavasta jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavatyöstä.

Yleisökyselyn alustavia tuloksia käydään läpi kesäkuussa hankkeen asukastilaisuuksissa, Hollolassa 3.6.2019 ja Orimattilassa 4.6.2019. Lopulliset tulokset valmistuvat syksyllä 2019.

Lisätietoja:

Yleisökysely:
Sweco Ympäristö Oy, suunnittelija Johanna Lehto, puh. 040 531 3065, johanna.lehto(a)sweco.fi

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA:
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, kehityspäällikkö Antti Leiskallio, puh. 050 324 7427, antti.leiskallio(a)phj.fi