Valitse sivu

Kiinnostus teollisen mittakaavan aurinkosähköhankkeisiin on nousussa Päijät-Hämeessä ja puhtaalle sähkölle riittää kysyntää. Paljon maapinta-alaa vaativien hankkeiden ympäristövaikutukset on selvitettävä ja hankkeet on luvitettava maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Päijät-Hämeen liitto sai Ympäristöministeriöltä avustuksen aurinkosähköhankkeiden ympäristö- ja luontovaikutusten selvityksiin kolmessa kunnassa. Selvitykset tukevat kuntia mahdollisten hankkeiden eteenpäin viemisessä ja tarjoavat tietoa myös alueen muille kunnille.

Selvityksissä käsitellään neljää potentiaalista aurinkosähköaluetta Heinolassa, Iitissä ja Kärkölässä. Alueilla tarkastellaan ympäristövaikutusten lisäksi esim. sähköverkkoon liitettävyyttä sekä rakennettavuutta ja kaikille alueille tehdään Do No Significant Harm -selvitys, jossa lasketaan mm. hiilitase sekä arvioidaan vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.

  • Aurinkosähkön rakentaminen tukee maakunnan hiilineutraaliustavoitteita puhtaamman sähkön käyttöönoton kautta. Suuren mittaluokan hankkeiden yleistyessä tulisi kuitenkin varmistaa, että ne sijoittuisivat jo rakennetuille paikoille tai alueille, joilla ei ole merkittäviä luontoarvoja. Esimerkiksi nyt tarkasteltavat alueet sisältävät käytöstä poistetun kaatopaikka-alueen sekä rakentamatta jääneen teollisuustontin. Kaatopaikka-alueen osalta toteutetaan ensimmäiseksi rakennettavuusselvitys, kertoo ilmasto- ja energia-asiantuntija Maarit Virtanen.

Aurinkosähköhankkeisiin liittyvät selvitykset toteuttaa Sitowise pääosin kesän 2023 aikana. Tulokset koko hankkeesta valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja

Maarit Virtanen
ilmasto- ja energia-asiantuntija
puh. 044 077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Kaisa Torri
erityisasiantuntija, ympäristö ja luonnonvarat
puh. 040 774 7060
kaisa.torri(a)paijat-hame.fi