Valitse sivu

Digitaitojen kehittämiseksi Päijät-Hämeen liitto kokoaa alueellisen digituen verkoston. Aluksi Päijät-Hämeessä selvitetään, millaista digitukea eri tahot maakunnassa antavat ja millaista digitukea asukkaat tarvitsevat. Sen jälkeen digitukea kehitetään vastaamaan kysyntään nykyistä paremmin.  

Digituella tarkoitetaan sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön sekä sähköiseen asiointiin. Digituki voi olla etätukea, lähitukea tai koulutuksia. 

  – Tavoitteena on luoda verkosto, jonka avulla digituki saadaan kattamaan koko maakunta ja vastaamaan tarpeeseen. Hyvät käytännöt kannattaa levittää palvelemaan koko maakuntaa, tiivistää alueellisen digituen koordinaatiohankkeen projektipäällikkö Markku Lehikoinen.  

Päijät-Hämeessä on tehty paljon hyvää työtä digituen saralla. Esimerkiksi Digikinkereitä on järjestetty useissa kunnissa, ja kirjastot ovat antaneet digitukea jo pitkään. Myös useat oppilaitokset ovat kouluttaneet kuntalaisia digilaitteiden ja -palvelujen käyttöön.  

Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.  

 – Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on keskeinen rooli sujuvan Suomen kehittämisessä, summaa projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta. 

Hanketta rahoittaa valtionvarainministeriö ja sitä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto. 

 Jos organisaatiosi antaa digitukea ja haluat mukaan digituen verkostoon, ota yhteyttä! 

 Projektipäällikkö Markku Lehikoinen, Päijät-Hämeen liitto, puh 044 077 3624