Valitse sivu

Etelä-Suomen maakuntien yhteinen EAKR-haku päättyi 1.3.2024. Hakemuksia saapui viiteen Etelä-Suomen maakuntaan (Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Uusimaa ja Varsinais-Suomi) yhteensä 118. Näistä 16 on ylimaakunnallisia, eli ne kohdentuvat useampaan kuin yhteen maakuntaan.

Päijät-Hämeeseen kohdentuvia hakemuksia on yhteensä 27, joista 5 osana ylimaakunnallista hakemusta. Rahoitusta haettiin Päijät-Hämeestä yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa, kun sitä on myönnettävissä noin 3,3 miljoonaa euroa.

Hakijoita valmennettiin hakemuksen laatimiseen

Uudenmaan liitto toteutti tammi-helmikuussa neljä Etelä-Suomen maakuntien yhteistä hakuinfoa, joissa esiteltiin haun painopisteitä ja annettiin hankehakemuksen laatimiseen liittyviä ohjeita ja vinkkejä.

  • Lisäksi järjestimme Päijät-Hämeessä erityisesti kuntatoimijoille kohdennetun erillisen hakuinfon, jotta alueemme kunnat rohkaistuisivat myös hakemaan rahoitusta kehittämishankkeisiinsa, kertoo kehittämisjohtaja Juha Hertsi.

Hankepäätökset odotettavissa ennen kesälomia

Alueen korkeakoulut olivat jälleen odotetusti aktiivisia, ja ilahduttavaa on, että saimme nyt myös harvemmin hakuun osallistuneita tahoja mukaan.

Toimintalinja 1 ja eritoten erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen oli valtakunnalliseen tapaan kiinnostavin tavoite myös Päijät-Hämeessä.

Toimintalinjaan 2 Hiilineutraali Suomi sen sijaan olisimme toivoneet enemmänkin hakemuksia.

  • Olettamuksemme on, että hakijoidenkin tiedossa oli vallitseva kilpailutilanne, joka uskoaksemme näkyy myös hakemusten laadussa. Pian kesälomien jälkeen käynnistyneekin lähes koko rahoitusmahdollisuutemme verran hankkeita, joilta on lupa odottaa hyviä tuloksia päijäthämäläisten ja muidenkin hyväksi, uskoo erityisasiantuntija Petri Veijalainen.

Päijät-Hämeen liiton rahoitustiimi Juha Hertsi, Riika Kivelä, Petri Veijalainen ja Sanna Tuominen arvioivat parhaillaan hankehakemuksia.

  • Tavoitteenamme on, että maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (MYRS) käsittelee hankkeet 29.4. ja maakuntahallitus 13.5., jolloin hankkeet pääsisivät aloittamaan elo-syyskuussa 2024, kertoo erityisasiantuntija Sanna Tuominen.  

Seuraava EAKR-haku

Syksylle 2024 saattaa tulla pieni täydennyshakukierros ainakin osin toimintalinjan 2 osalta, mutta kaikkia erityistavoitteita koskeva haku on vuoden 2025 puolella.

Lisätietoja

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 771 9466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi