Valitse sivu

Valtatie 12 vaikutusalueen kansanedustajat katsovat, että Vt 12 on merkittävä teollisuuden kuljetusten ja sotilaallisen liikkuvuuden valtaväylä, joka vaatii merkittäviä panostuksia kuluvalla vaalikaudella.  Kriittisimmistä hankkeista tarvitaan päätökset jo kevään kehysriihessä.

Suomen kilpailukyvyn kannalta on yhä tärkeämpää huolehtia maan sisäisten yhteyksien sujuvuudesta ja logistiikan tehokkuudesta. Itä-Suomen turvallisuus- ja talouskehitys tarvitsevat erityishuomiota uudessa maailmantilanteessa. Puhtaan siirtymän investointien kotiuttamisessa laadukkaalla infrastruktuurilla on iso merkitys.

Torstaina 23.11. kokoontunut eduskunnan Vt 12 -ryhmä muistuttaa, että Suomen sisäisten kuljetusten sujuvuus on yhä tärkeämpi kilpailutekijä. Suotuisa asemamme Euroopan ja Aasian välisessä lento- ja merikonttiliikenteessä on menetetty Venäjän sulkeuduttua. Maailman logistiikkajärjestelmät ovat häiriintyneet koronapandemian ja sodan myötä, mikä näkyy komponenttien, raaka-aineiden ja päivittäistuotteiden toimitusaikojen pidentymisenä ja korkeampina hintoina.

Valtatie 12 on teollisuuden elintärkeä kuljetusreitti Porin, Rauman ja Hamina Kotkan satamien kautta Eurooppaan ja maailmalle. Tiellä kuljetetaan vuosittain suuria määriä metsä-, metalli- ja konepajateollisuuden sekä elintarviketeollisuuden tuotteita ja raaka-aineita. Reitin varrella on myös useita elinkeinoelämän kannalta merkittäviä yrityskeskittymiä ja puolustusvoimien tukikohtia.

Eduskunnan Vt 12 -ryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Mika Kari (sd.) painottaa, että paremmat yhteydet satamiin tehostavat Suomen maailmanlaajuisia kuljetuksia ja vähentävät maan kasvavia logistiikkakustannuksia. Tämä valtatie on myös yksi maan tärkeimpiä sotilaallisen liikkuvuuden reittejä, jonka varrella sijaitsee seitsemän tärkeää puolustusvoimien joukko-osastoa. Valtatie 12 vaikutusalueen kansanedustajat katsovat, että valtakunnallisesti merkittävää poikittaisyhteyttä tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena ja hallituksen tulee tehdä päätös akuuteimpien parannushankkeiden toteuttamisesta jo kevään 2024 kehysriihessä.

Eduskunnan Vt 12 -ryhmä on perustettu vuonna 2021 tehostamaan poliittista vaikuttamista tien parantamiseksi. Tavoitteena on jakaa tietoa ajankohtaisista valtatie 12:n kehittämiseen liittyvistä hankkeista, edistää niitä poliittisesti sekä tehostaa edunvalvontaa yli puolue- ja vaalipiirirajojen.  Ryhmään kuuluvat Satakunnan, Pirkanmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen kansanedustajat. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mika Kari (sd.) Hämeen vaalipiiristä.

Lisätietoja

Mika Kari
kansanedustaja
+358 50 462 6614
Hämeen vaalipiiri

Antti Kalliomaa
edunvalvontajohtaja
+358 40 547 7157
antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi