Valitse sivu

Eduskuntaan on perustettu valtatie 24:n elinvoimaa, turvallisuutta ja liikennejärjestelyistä kehittävä Eduskunnan Vt 24-ryhmä, joka koostuu alueiden kansanedustajista sekä kuntien ja maakuntaliittojen yhteistyöstä. Ryhmän jäseneksi on jo nyt liittynyt kymmenen kansanedustajaa ja asiantuntijoita. Järjestäytymiskokouksessaan ryhmä valitsi puheenjohtajaksi asikkalalaisen kansanedustaja Hilkka Kempin (kesk.) ja varapuheenjohtajaksi jämsäläisen kansanedustaja Piritta Rantasen (sd.). Ryhmän sihteerinä toimii Päijät-Hämeen liiton edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa.

Ensimmäisessä kokouksessa nousi esille huoli valtatie 24:n toiminnallisen luokan mahdollisesta alentamisesta valtatiestä kantatieksi. Toiminnallisen luokan alentamista on ehdotettu väyläviraston toimesta ja maanteiden toiminnallisen luokituksen päivittäminen on yksi Liikenne 12 –suunnitelman toimenpiteistä. Väylävirasto julkaisee aiheeseen liittyvän selvityksen pian.

  • Vastustamme ryhmänä yksimielisesti väyläviraston suunnitelmia valtatie 24:n muuttamisesta kantatieksi. Muutos olisi märkä rätti yrityksille ja alueen kasvavalle elinvoimalle. Pelkona on, että muutoksen myötä myös tienhoito tulee heikentymään. Me teemme töitä sen eteen, että esimerkiksi matkailu, elintarviketeollisuus ja luonnonvara-alat tuovat alueen kuntiin kasvua ja lisää elinvoimaa tulevina vuosina. Yhdistämme voimamme yli puoluerajojen, jotta saamme edistettyä yhteistä tavoitettamme tien ja sen varren asukkaiden arjen parantamiseksi, Eduskunnan valtatie 24-ryhmän puheenjohtaja Hilkka Kemppi kommentoi.
  • Valtatie 24 on merkittävä tie myös eteläisen Keski-Suomen osalta. Toimet, joilla väylää voidaan sujuvoittaa ja matka-aikaa lyhentää auttavat kaikkia tien varrella asuvia ihmisiä ja toimivia yrityksiä, Eduskunnan valtatie 24-ryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen kommentoi.

Eduskunnan valtatie 24-ryhmä on jatkoa vuonna 2020 aloitettuun yhteistyöhön alueen kuntien, ELY-keskusten ja maakuntaliittojen kanssa valtatien kehittämiseen liittyen. Eduskunnan valtatie 24-ryhmä tulee jatkossa tekemään tiivistä yhteistyötä olemassa olevan yhteistyöryhmän kanssa tuoden laajan poliittisen tuen työlle valtatie 24:n kehittämiseksi.

Valtatie 24 on Lahden ja Jämsän välinen tieyhteys, joka yhdistää Päijät-Hämeen ja läntisen Keski-Suomen. Tie kulkee kuuden kunnan ja kolmen maakunnan alueella. Kokonaisuutena tie välittää enimmäkseen seudullista ja maakunnallista liikennettä. Kuljetusten ja matkailuliikenteen kannalta tie täydentää valtakunnallista päätieverkkoa.

Lisätietoa:

Hilkka Kemppi Eduskunnan vt 24-ryhmän puheenjohtaja, 0400 181 115, hilkka.kemppi@eduskunta.fi

Piritta Rantanen Eduskunnan vt 24-ryhmän varapuheenjohtaja, 050 54 51 123, piritta.rantanen@eduskunta.fi

Antti Kalliomaa Päijät-Hämeen liiton edunvalvontajohtaja, 040 547 7157, antti.kalliomaa@paijat-hame.fi