Valitse sivu

Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumiin perjantaina 26.1. osallistuivat alueen kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajien ja kuntajohtajien lisäksi myös kansanedustajat Hilkka Kemppi (kesk.), Teemu Kinnari (kok.) ja Mira Nieminen (ps.) Kansanedustajien puheenvuoroissa nostettiin esiin maakuntaa ja sen elinvoiman edistämistä koskevia ajankohtaisia teemoja, kuten esimerkiksi elintarvikevienti, aluehallintouudistus ja itärajan tilanne.  

Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol, pormestari Markku Koskinen, kansanedustajat Teemu Kinnari, Mira Nieminen ja Hilkka Kemppi.

Hallitusohjelma sisältää monia Päijät-Hämeen kannalta myönteisiä linjauksia, joiden toimeenpanoon on panostettava yli hallitus-oppositiorajojen. Elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen tukee maakunnan viljaklusteria ja yritysten tuotekehitystä. Aluehallintouudistuksessa maakuntamme tavoitteena on, että Päijät-Hämeeseen saataisiin elinvoimakeskuksen alueellinen toimipiste. Itärajan turvallisuushaaste on haaste myös Päijät-Hämeelle, jonka takia olisi mietittävä keinoja yhteistyön tiivistämiseen Itä-Suomen kanssa. 

Yhteisinä huolenaiheina nähtiin muuttunut turvallisuustilanne. Huoltovarmuus- ja turvallisuusnäkökulma on noussut uudeksi perusteeksi valtatie 12 kunnostamistarpeelle Päijät-Hämeessä. 

Kuntajohtajien kysymyksissä nostettiin esille mm. tarve yritysten koulutustarpeisiin vastaamiseen, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin panostamiseen sekä kuntien kasvun esteiden purkamiseen mm. normeja löysentämällä. 

Puheenjohtajafoorumin puheenjohtajuus siirtyy Kärkölälle 

Kärkölän pormestari Markku Koskinen istuu kokouspöydän ääressä. Pöydällä hänen edessään on kannettava tietokone. Hänellä on kädessään kynä.
Kärkölän pormestari Markku Koskinen johti puheenjohtajafoorumin kokousta tammikuussa 2024

Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumin puheenjohtajuus on kiertävä. Kevätkauden 2024 puheenjohtajuudesta vastaa Kärkölä ja vuoden ensimmäisen kokouksen puheenjohtajana toimi Kärkölän pormestari Markku Koskinen.  

Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumi on kuntien välinen yhteistyöelin, joka edistää kuntien yhteistyötä ja asioiden yhteensovittamista maakunnallisella tasolla. Tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa kuntien välistä yhteistyötä vaativien asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa kunnissa sekä edistää kuntien ja maakuntaliiton välistä yhteistyötä. Maakunnallinen edunvalvonta linkittyy tiiviisti puheenjohtajafoorumiin. Puheenjohtajafoorumi ei päätä asioista vaan ainoastaan valmistelee yhteisiä asioita kuntien päätettäväksi.  

Foorumin kokoonpanoon kuuluvat kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, kuntajohtajat sekä maakuntahallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, ja maakuntaliiton virkamiesjohto. Sihteerinä toimii kuntayhteistyöpäällikkö Tarja Parviainen.  

Nyt vakiintunut toimintamalli vaikuttaa toimivalta ja osallistujat sitoutuneilta.

  • Näissä säännöllisissä kokouksissa rakentuu yhdessä päijäthämäläinen tahtotila, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu

Lisätietoja

Tarja Parviainen
kuntayhteistyöpäällikkö
+358 44 077 3431
tarja.parviainen@paijat-hame.fi