Valitse sivu

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) uusimman päästölaskennan mukaan kaikkien kuntien vuoden 2022 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt laskivat 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Päijät-Hämeessä päästövähenemä oli 4,5 prosenttia. Maakunnan päästöt ovat vähentyneet kaikkiaan 47 prosenttia vuodesta 2007, mikä on vertailuvuosi vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteeseen.

Tieliikenne on Päijät-Hämeen suurin päästölähde

Päijät-Hämeen suurimmat päästölähteet vuonna 2022 olivat edellisvuosien tapaan tieliikenne (34 % päästöistä), maatalous (16 %) ja kaukolämmön tuotanto (10 %). Energiasektorin päästöt ovat kuitenkin pienentyneet merkittävästi, esim. kaukolämmön tuotannon päästöt ovat vähentyneet 74 prosenttia vuodesta 2007. Tieliikenteen osalta suunta on sen sijaan huolestuttavampi, päästöt ovat kaikkineen vähentyneet hitaasti ja vuoden 2022 päästöt olivat hieman suuremmat kuin edellisenä vuonna. Polttoaineiden biokomponenttien osuuden vähentäminen kasvatti liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja sama kehitys todennäköisesti jatkuu lähivuosina.

”Vuosi 2022 jatkoi poikkeuksellisten maailmanlaajuisten epäsuotuisten tapahtumien sarjaa Ukrainan sodalla, jonka vaikutukset heijastuivat useille päästösektoreille. Haitallisia vaikutuksia pystyttiin kuitenkin hillitsemään laajoilla energiansäästötoimilla. Vaikka vuoden 2022 tiedoissa näkyy tietyiltä osin hieman takapakkia aiempaan päästökehitykseen nähden, voidaan jatkossa odottaa myönteisempää kehitystä etenkin energiasektorilla,” sanoo laskennasta vastaava erikoistutkija Santtu Karhinen Sykestä.

Kuntien toimet ovat merkittävässä roolissa kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

SYKE on vertaillut alueiden ja kuntien päästövähennystahtia suhteessa kansallisiin tavoitteisiin. Aktiivisen ilmastotyön toteuttamisen ohella päästövähennystahtiin vaikuttavat mm. demografiset ja maantieteelliset ominaisuudet sekä elinkeinorakenteen muutokset. Päijät-Hämeen kunnista Lahti ja Heinola ovat saavuttaneet toistaiseksi suurimmat päästövähennykset.   

Vertailutiedot osoittavat, että merkittäviä lisätoimia tarvitaan edelleen kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Päijät-Hämeessä maakunnallinen ilmastotyö etenee muun muassa Vihreän siirtymän ohjelman kokoamisen sekä ilmastotiekartan ja erilaisten hankkeiden toteutuksen kautta. Työn tukena on EU:n Life-ohjelman rahoittama Canemure-hanke.

Seitsemän Päijät-Hämeen kuntaa sai lisäksi merkittävää lisäresurssia ilmastosuunnitelmien laadintaan ympäristöministeriöltä. Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä laativat suunnitelmat vuoden 2024 aikana. Työ on alkanut Päijät-Hämeen liiton koordinoimana mm. henkilöstökyselyillä, johtoryhmätapaamisilla sekä tiedon kokoamisella.

SYKEn päästölaskennan aineistot ovat avoimesti kaikkien käytettävissä. Päästölaskentatiedot sekä tarkemmat kuvaukset laskentamenetelmistä ovat saatavilla hiilineutraalisuomi.fi -sivustolta.

Kartat kuvastavat kuinka lähellä tai kaukana Suomen eri kunnat olivat kansallisia päästövähennystavoitteittaan kokonaispäästöjen ja taakanjakosektorin päästöjen osalta vuonna 2022. Vasemmanpuoleinen kartta kuvastaa kuntien kokonaispäästöjä, joissa vertailuvuosi on 1990. Oikeanpuoleinen kartta kuvastaa taakanjakosektorin, eli esimerkiksi maatalouden ja liikenteen, päästöjä kunnissa. Taakanjakosektorilla vertailuvuosi on 2005. © Syke
Kartat kuvastavat kuinka lähellä tai kaukana Suomen eri kunnat olivat kansallisia päästövähennystavoitteittaan kokonaispäästöjen ja taakanjakosektorin päästöjen osalta vuonna 2022. Vasemmanpuoleinen kartta kuvastaa kuntien kokonaispäästöjä, joissa vertailuvuosi on 1990. Oikeanpuoleinen kartta kuvastaa taakanjakosektorin, eli esimerkiksi maatalouden ja liikenteen, päästöjä kunnissa. Taakanjakosektorilla vertailuvuosi on 2005. © Syke

Lisätietoa

Maarit Virtanen
Projektipäällikkö
puh. 044 077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Life-ohjelman ja Canemure-hankkeen logo