Valitse sivu

Maakuntajohtajat Laura Leppänen, Jaakko Mikkola, Ossi Savolainen ja Kari Häkämies keskustelivat sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen kanssa elvytyspaketista. Maakuntajohtajat kertoivat Etelä-Suomen neljän maakunnan – Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson näkemykset sen valmisteluun.

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle julkaistiin asiasta 27.11.2020. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla edistetään lyhyellä tähtäimellä tapahtuvaa elpymistä sekä pitkän tähtäimen elinkeinoelämän rakenteiden ja julkisten palveluiden uudistumista.

Etelä-Suomen maakunnat tarkastelivat maakuntien yhteiset temaattiset kokonaisuudet, joita EU:n elvytysvaroin voidaan edistää.

  • Maakunnissa on yhteisiä asioita – esimerkiksi kiertotalouden ja digitaalisuuden vahvistaminen ovat kaikille eteläisille maakunnille tärkeitä teemoja, joita elvytysvaroista voidaan rahoittaa, kertoo maakuntajohtaja Jaakko Mikkola Kymenlaaksosta.
    
  • Vihreän kasvun ja hiilineutraalisuuden saavuttamisessa on etusijalle laitettava hankkeita, joilla otetaan merkittäviä askeleita kohti Suomen hiilineutraaliustavoitetta, summaa maakuntajohtaja Kari Häkämies Varsinais-Suomen liitosta.

Myös alueiden saavutettavuus on kansallisen kilpailukyvyn turvaamisen näkökulmasta ensiarvoista. Silti maakuntajohtajat eivät esitä perinteisiä liikenneinfahankkeita rahoitettavaksi EU:n elvytysvaroista.

  • Suomen on ensisijaisen tärkeää varmistaa kansalliset ja kansainvälisiä yhteyksiä tukevat rakenteet ja palvelut. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasema vastaa 94 prosentista koko Suomen kansainvälisestä matkustajaliikenteestä, ja toimii eurooppalaisena Aasian lentoliikenteen solmukohtana. On tärkeää turvata Helsinki-Vantaan lentokenttäekosysteemin toiminta kestävän kasvun kansainvälisenä veturina, havainnollistaa maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Etelä-Suomen maakuntien liitot kokosivat myös yhteisiä kokemuksia rahoitusinstrumenttien käytön esteistä valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön valmistelutyön tueksi. Etelä-Suomessa tunnistetaan erityisesti yrityslähtöisten hankkeiden vaikuttavuus nopeassa elpymisessä.

  • Rahoitusta pitäisi kohdentaa yritystoiminnan edellytysten voimakkaaseen uudistamiseen. Korona vaikutti alkuvaiheessa palveluyrityksiin. Nyt on havaittavissa myös tuotannollisten yritysten ongelmia. Ne menestyvät vain, jos ne pystyvät uudistumaan välittömästi kriisin jälkeen ja jo sen aikana, kertaa maakuntajohtaja Laura Leppänen.

Etelä-Suomen maakuntien näkökulmasta yritysten investointeja tulee kasvun käynnistämiseksi sekä vihreän siirtymän ja digitalisaation vauhdittamiseksi tukea samoilla periaatteilla koko maassa tässä poikkeustilanteessa.

Etelä-Suomen maakuntajohtajat:
Laura Leppänen, Päijät-Hämeen liitto
Ossi Savolainen, Uudenmaan liitto
Kari Häkämies, Varsinais-Suomen liitto
Jaakko Mikkola, Kymenlaakson liitto

Lisätietoja:

Laura Leppänen, puh. 040 767 4364, laura.leppanen(a)paijat-hame.fi