Valitse sivu

Päijät-Hämeen Viljaklusteri, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Lahden kaupunki sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ovat muodostaneet uuden, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimivan yhteistyöalustan. Alusta tähtää Suomen ruokaviennin kaksinkertaistamiseen ja sen jalostusarvon merkittävään kasvattamiseen.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on asetettu visioksi Suomen elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen. Ruokaviennin kasvuohjelma tavoittelee suomalaisen ruoan potentiaalin täysimittaista hyödyntämistä. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan alan koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamista, riittävää TKI-rahoitusta sekä koko elintarviketuotannon arvoketjun – alkutuotannon, teollisuuden ja sitä tukevien alojen – johdonmukaista kehittämistä.

Päijät-Häme yhtenä Suomen suurimmista elintarviketeollisuuden keskittymistä luo otollisen toimintaympäristön tähän kehitystyöhön. Johtavien alan yritysten ja viljelijöiden yhteenliittymä Päijät-Hämeen Viljaklusteri, alueen oppilaitokset sekä kaupunki ja elinkeinoyhtiö ovat päättäneet muodostaa uuden yhteistyöalustan, Food Campus Finlandin, vastaamaan haasteeseen. Food Campus Finland on konkreettinen toimenpidekokonaisuus, joka käynnistää ja toteuttaa ruokaviennin kansallista kasvuohjelmaa.

Food Campus Finlandin päämääränä on kasvattaa merkittävästi Suomen elintarviketeollisuuden jalostusarvoa ja TKI-toimintaa, ja sitä kautta synnyttää uutta kansainvälistä kasvua alalle. Alusta keskittyy erityisesti kasviperäisiä raaka-aineita hyödyntävään elintarviketuotantoon sekä uusiin, tulevaisuuden ruoan ja juoman tuotannon ratkaisuihin.

Alusta kokoaa yhteen ruoan tuotantoa ja vientiä tukevan ekosysteemin: perinteisen arvoketjun lisäksi myös esimerkiksi pakkaamiseen, logistiikkaan, turvallisuuteen, muotoiluun ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen ja kehitystyön. Veturiyritysten lisäksi pk- ja start-up-yritysten sekä arvoverkostojen vahvistaminen on keskeistä alan kehittymiselle.

Toiminta käynnistyy syksyn 2023 aikana

Food Campus Finland panostaa yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä elintarvikesektorin osaamiseen kaikilla koulutustasoilla sekä kansainvälisen tason TKI-infraan. Lisäksi tarkoituksena on houkutella Suomeen uusia investointeja sekä tiivistää alan kansallista koulutus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä. Alustan rahoitus tulee kumppanien omien panosten lisäksi mm. EU:n tutkimus- ja klusteriohjelmista.

Yhteistyöalustan toiminta organisoidaan ja käynnistyy syksyn 2023 aikana. Yksi ensimmäisistä merkittävistä avauksista on syksyllä avattava kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuotekehitysympäristö Food Pilot Plant, joka vahvistaa kansallisesti koko toimialan TKI-toimintaa. Tuotekehitysympäristön toiminnasta vastaa LAB-ammattikorkeakoulu ja se on toteutettu kiinteässä yhteistyössä elintarviketeollisuuden kanssa.

Uudessa tuotekehitysympäristössä maanantaina 7.8. vieraillut maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah totesi näkevänsä potentiaalin ja kannusti Lahden toimijoita hyödyntämään hallituksen kasvavan TKI-panostuksen.

”Elintarvikealan tulee ottaa oma siivunsa kasvavista TKI-investoinneista. Elintarvikeala on merkittävä niin kansallisesti kuin koko kansainvälisen ruokakriisin ratkaisemisessa”, Essayah totesi.

  • Päijät-Hämeestä löytyy paljon elintarvikealan osaamista ja onkin erittäin myönteistä, että olemme aktiivisesti mukana valtakunnallisessa kehitystyössä, toteaa maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol. Hallitusohjelman tavoite elintarvikeviennin kaksinkertaistamisesta edellyttää mm. alan koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamista sekä riittävää TKI- rahoitusta, muistuttaa maakuntajohtaja.

Lisätiedot:

Turo Kilpeläinen, rehtori, LAB-ammattikorkeakoulu, p. 0447085085

Tomi Tura, toimitusjohtaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, p. 050 323 1050

Hanna Ylä-Mononen, puheenjohtaja, Päijät-Hämeen Viljaklusteri, p. 044 504 9266


Artikkelikuva

Kuvaaja: Sanna Henttonen, LUT-yliopisto
Ryhmäkuva, ylärivissä vasemmalta oikealle:
1) Kirsi Taivalantti, 2) Pasi Raja, 3) Sonja Falk, 4) Marjo Loponen (keskellä), 5) Tapio Luoma-aho, 6) Iina Mattila, ja 7) Marjo Anttoora

Alarivi vasemmalta oikealle:
1) Hanna Ylä-Mononen, 2) ministeri Sari Essayah, 3) Niina Pautola-Mol, 4) Päivi Saarelainen, 5) Päivi Nerg, 6) Antti Kalliomaa, 7) Henna Eskonsipo-Bradshaw ja 8) Jari Eskola