Valitse sivu

Ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen ovat uhka Euroopalle ja koko maailmalle. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Green Deal vie EU:ta kohti kestävää taloutta. Ohjelman avulla Euroopasta tulee moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, jossa

 • vuoteen 2050 mennessä ei enää aiheuteta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä
 • talouskasvu on erotettu resurssien käytöstä
 • ei jätetä ketään ihmistä eikä mitään aluetta jälkeen muista.

Ilmasto- ja ympäristöhaasteet on käännettävä kaikissa toimintapolitiikoissa mahdollisuuksiksi. On myös pidettävä huolta siitä, että muutos toteutetaan kaikkien kannalta oikeudenmukaisesti eikä kukaan syrjäydy.

EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden mukaisesti

 • investoidaan ympäristöystävälliseen teknologiaan
 • tuetaan teollisuuden innovointia
 • otetaan käyttöön puhtaampia, halvempia ja terveyden kannalta parempia yksityis- ja joukkoliikennemuotoja
 • irtaudutaan hiilestä energia-alalla
 • parannetaan rakennusten energiatehokkuutta
 • tehdään yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa maailmanlaajuisten ympäristönormien parantamiseksi.

Interreg Baltic Sea Region ohjelman rahoittama GRETA – Green Transformation! A Policy tool for Regional Smart Specialization in the Baltic Sea Area, edistää vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita alueilla.  

Hanke on jatkoa juuri päättyneelle LARS-hankkeelle, jossa kartoitettiin osallistuneiden alueiden innovaatioverkostoja ja etsittiin yritysten, yliopistojen sekä julkisen hallinnon yhteistyön hyviä käytäntöjä. Päijät-Hämeessä kehitettävää löytyi erityisesti liittyen innovaatioiden kaupallistamiseen sekä yritysten ja yliopistojen väliseen yhteistyöhön liittyen. Maakunnan elinkeinoelämälle on viestittävä yhtenäisesti, selkeästi ja matalalla kynnyksellä siitä, millaisia tutkimus- kehittämis- ja innovaatiopalveluita on tarjolla.

GRETA ottaa mukaan ympäristötoimijat pohtimaan sitä, miten vihreä muutos (green transformation) saadaan aikaiseksi maakunnissa ja sen eri toimijoiden välillä. Maakunnallisten älykkään erikoistumisen strategioiden nähdään olevan tärkeässä roolissa vihreän siirtymän edistämisessä kaikilla toiminnan tasoilla.

Keskeisiä kysymyksiä ovat mm.

 • Millaisia haasteita yritykset kohtaavat siirtymässä kohti vihreää taloutta?
 • Millaisella julkisten toimijoiden ohjauksella ja tuella siirtymää voidaan edistää?
 • Millaista siirtymää tukevaa TKI-toimijoiden välistä yhteistyötä, verkostoja ja ekosysteemejä alueella tarvitaan?

Tuloksena saadaan toimenpidesuosituksia alueiden julkisille ja TKI-toimijoille.  

Monikansalliseen projektiin osallistuu aluekehittäjiä ja tutkijoita Latviasta, Liettuasta, Ruotsista ja Suomesta. Hanke kestää 9 kuukautta ja se alkoi tammikuun alussa.

Lisätietoja

Riika Kivelä
Projektipäällikkö
puh. 044 3719 454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi