Valitse sivu
Kuvassa kukkakimppu, jossa vaaleanpunaisia ja valkoisia kukkia. Kuvan yläosassa teksti, jossa lukee: Hyvää kansainvälistä naistenpäivää.

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään vuosittain 8. maaliskuuta. Päivä on omistettu naisten oikeuksien, tasa-arvon ja saavutusten juhlistamiseksi ympäri maailmaa. Päivää on alettu viettämään 1900-luvun alussa ja Yhdistyneet kansakunnat vahvisti päivän vieton vuonna 1975. 

Maailmanlaajuisesti erilaisia edistysaskelia on otettu viime vuosisadan aikana paljon mutta voimme yhä havaita monenlaisia globaaleja, alueellisia ja rakenteellisia ongelmia ja ilmiöitä, jotka heikentävät tasa-arvoa ja naisten asemaa. Tasa-arvotyö ei ole koskaan valmis vaan sen eteen täytyy nähdä vaivaa. Se vaatii työtä ja vastuu on meillä kaikilla. 

Miten lumenauraus voi liittyä naisten asemaan?

Kun suuntaamme katseen Suomeen tai Päijät-Hämeeseen, tasa-arvo ja sen toteutuminen linkittyy vahvasti elinympäristöömme ja rakenteisiin, monesti hyvin arkipäiväisiin asioihin. Aluesuunnittelussa ja elinympäristöissämme kyse voi olla pieneltäkin tuntuvasta asiasta – katujen kunnossapito voi olla tasa-arvoteko. 

Esimerkki tulee Ruotsista, Karlskogan kunnasta, jossa vuosikymmen sitten lumenauraus herätti keskustelua. Teiden aurausta priorisoitiin ja kävelytiet ja kevyen liikenteen väylät aurattiin viimeisenä ja ne olivat usein huonosti aurattuja juuri niinä aikoina, kun liikennettä on eniten. Tilastojen valossa naiset kulkevat kävellen ja pyörällä miehiä enemmän. Talvikuukausina jalan tai pyörällä liikuttaessa sattuu tilastojen valossa enemmän onnettomuuksia kuin autolla liikuttaessa. Karlskogan kunnassa tämä tarkoitti tuolloin sitä että 79 % jalankulkijoille sattuneista onnettomuuksista tapahtui talvella ja 69 % niistä sattui naisille. Näistä kaatumisista laskettiin koituvan yli 3 miljoonan euron kustannukset. Naisille siis sattui lähtökohtaisesti enemmän onnettomuuksia talvella. Lumenaurauksen järjestystä muutettiin ja lopputuloksena jalankulkijoille ja pyöräilijöille tapahtuneet onnettomuudet ja täten myös niistä koituvat kustannukset puolittuivat. 

Voiko sama olla eri?

Kaupunki- ja elinympäristöstä keskusteltaessa tulee muistaa, että kaupunki ei ole kaikille sama. Fyysiset rakenteet, turvallisuus, vessat, valaistus, välimatkat, aukioloajat, kulttuuri ja taide; kaikki tämä luodaan ja tuotetaan ympäristöömme päätösten kautta. Keskustelijoiden ja erityisesti päätöksiä tekevien täytyy kyetä tunnistamaan sekä oma asemansa, mahdolliset etuoikeudet sekä kokemusten sukupuolisidonnaisuus. 

Kenen työtä tasa-arvotyö on?

Tasa-arvon edistäminen vaatii jatkuvaa työtä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Kansainvälinen naistenpäivä korostaa tasa-arvon tärkeyttä ja pyrkimystä saavuttaa yhdenvertaisempi yhteiskunta kaikille, sukupuolesta riippumatta. Olipa kyse sitten suurista poliittisista päätöksistä tai arkipäiväisistä teoista tai käytännöistä, meillä kaikilla on vastuu edistää tasa-arvoa. Jokainen pienikin teko voi olla askel kohti parempaa ja tasa-arvoisempaa tulevaisuutta – huolehtimalla siitä, että kaikki yksilöt voivat osallistua ja saada äänensä kuuluviin, rakennamme vahvempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa kaikille. 

Naistenpäivän terveisin liiton toimistolta:

Laura Mellanen
maakuntataiteilija
+358 44 077 3446
laura.mellanen(at)paijat-hame.fi

Niklas Pappinen
erityisasiantuntija
+358 44 077 3472
niklas.pappinen(at)paijat-hame.fi