Valitse sivu

Päivän tarkoituksena on lisätä ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta sekä sen haavoittuvuudesta. Maailman luontopäivänä muistutetaan meidän ihmisten yhteydestä maapalloon. Ihminen on osa planeettaa ja osa luontoa, emmekä pysy hengissä ilman sitä. Tänä vuonna maailman luontopäivänä keskitytään erityisesti siihen, miten digitaalisuuden avulla voidaan parantaa ja seurata luonnon hyvinvointia.

Ihmisten luonnonvarojen käyttö on kestämättömällä tasolla. Jos kaikki kuluttaisivat kuten me suomalaiset, vaadittaisiin neljän planeetan luonnonvarat kulutusta kattamaan. Kulutuksellamme ja käyttäytymisellämme viemme myös elintilaa muilta lajeilta ja luonnolta sekä aiheutamme ilmaston lämpenemistä.

Päijäthämäläiset rakentavat kestävämpää tulevaisuutta

Päijät-Hämeessä on valmisteltu Vihreän siirtymän ohjelmaa alueen toimintojen viemiseksi kestävämpään suuntaan. Ohjelma tukee alueen toimijoita hiilineutraalius- ja kiertotaloustavoitteissa. Vihreä siirtymä tarkoittaa muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin (Ympäristöministeriö).

Päijät-Hämeen Vihreän siirtymän ohjelman teemoja ovat: energia, liikenne, materiaalikierrot, metsät ja maankäyttö. Teemat sisältävät useita toimia ohjelman tavoitteiden eli kestävämmän Päijät-Hämeen saavuttamiseksi. Toimia toteutettaessa on huomioitava kestävän toiminnan reunaehdot, joita ovat luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, sosiaalinen kestävyys sekä huoltovarmuus.

Metsien ja maankäytön toimilla on suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Yhtenä konkreettisena toimena vihreän siirtymän ohjelmassa on haitallisten vieraslajien torjunta. Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat ihmistoiminnan aiheuttamana päätyneet luontaisen kasvualueensa ulkopuolelle. Suomeen vieraslajeja on saapunut mm. puutarhoihin istutettujen tuontikasvien myötä. Haitallisiksi luokitellaan sellaiset vieraslajit, jotka aiheuttavat uhkaa luonnon monimuotoisuudelle ja näin köyhdyttävät alkuperästä luontoa. Monimuotoisuus vaarantuu esimerkiksi silloin, kun kasvi tai muu haitallinen vieraslaji pääsee leviämään niin, että alkuperäiset lajit ovat vaarassa hävitä.

Asikkalassa torjutaan lupiinia mobiilipeliä pelaamalla ja samalla tienataan rahaa


Maailman luontopäivä 3.3.2024. Haitallinen vieraslaji komea lupiini leviää tehokkaasti ja vie elintilan monilta Suomen luontoon kuuluvilta lajeilta. Tänä vuonna Asikkalassa torjuntaan lupiinia pelaamalla mobiilipeliä.
Haitallinen vieraslaji komealupiini leviää tehokkaasti ja vie elintilan monilta Suomen luontoon kuuluvilta lajeilta. Tänä vuonna Asikkalassa torjuntaan lupiinia pelaamalla mobiilipeliä.

Palataan vielä Maailman luontopäivään ja digitalisaation hyödyntämiseen luonnon tilan parantamisessa. Asikkalan kunnassa tullaan tänä vuonna torjumaan haitallisia vieraslajeja, kuten lupiinia ja jättipalsamia, Crowdsorsa -mobiilipelin avulla. Pelaajat kitkevät pelialueella löytämiään vieraslajiesiintymiä ja näin haitalliset kasvit saadaan tehokkaasti hävitettyä ympäristöstä. Pelata voi kuka tahansa ja kitkemällä ansaitsemansa rahan saa pankkitililleen, kun Crowdsorsan laaduntarkistus on hyväksynyt torjutuista esiintymistä kuvatut videot.

Lisätietoja

Terhi Ahava
projektikoordinaattori
+358 44 770 7314
terhi.ahava@paijat-hame.fi
Kuntien ilmastosuunnitelmat -hanke

Johanna Snell
projektipäällikkö
+358 44 077 3637
johanna.snell(a)paijat-hame.fi
CEI BOOST (Interreg Europe)
Change(K)now! (Interreg Baltic Sea Region)

Artikkelin pääkuva: Pixabay, Michael Hertzberg

Päijät-Hämeen vihreän siirtymän ohjelma
World Wildlife Day 3 March logo.