Valitse sivu

EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelma (Interreg Baltic Sea Region, BSR) avaa rahoitushaun 17. 1.2024. Käynnistyvän haun teemat ovat Innovatiiviset yhteisöt ja Ilmastoneutraalit yhteisöt. Itämeriohjelman EU-rahoitus on tarkoitettu julkisten ja yksityisten organisaatioiden hankkeille, joissa ratkotaan yhteistyössä Itämeren alueen haasteita.

Ohjelmassa on tällä kertaa tarjolla rahoitusta niin sanotuille ydinhankkeille (core projects). Ydinhankkeiden budjetille ei ole asetettu ylärajaa, mutta budjetin on vastattava hankkeen toimia. Ydinhankkeen kestoaika on maksimissaan 36 kuukautta.

Toinen kokonaisuus, eli pienet hankkeet, eivät voi osallistua tähän hakuun.

Hakijan tärkeät päivämäärät

Vaikka rahoitushaku käynnistyy jo tammikuussa, hankkeen kehittelyyn on vielä hyvin aikaa. Ensin toimitetaan ideapaperi ja sen jälkeen vasta varsinainen hankehakemus. Tässä hakijan muistilista aikataulusta:

  • Lähetä hankkeen ideapaperi viimeistään 17. 4.2024.
  • Kun ideapaperi on lähetetty, hakijan tulee pyytää tunnukset Bamos+ -järjestelmään viimeistään 17.4.2024.
  • Jätä hankehakemus Bamos+ -järjestelmän kautta viimeistään 21. 6.2024.
  • Rahoituspäätökset tehdään marraskuun 2024 tienoilla.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Hankekonsortion on koostuttava vähintään kolmesta hankepartnerista, ja partnereita on oltava vähintään kolmesta Itämeriohjelman maasta. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tanska, Ruotsi sekä tietyt alueet Saksassa ja Norjassa.

Päähakijan on oltava julkinen tai julkisomisteinen organisaatio, mutta muut partnerit voivat olla myös yksityisiä organisaatioita. Organisaation ja hankeidean kelpoisuusvaatimukset kannattaa varmistaa huolellisesti ohjelma-asiakirjoista.

Itämeriohjelman rahoitusosuus on 80 prosenttia hankkeen kokonaisbudjetista, joten partneriorganisaation on varauduttava 20 prosentin omarahoitusosuuteen. Omarahoitusosuuteen on myös haettavissa kansallista vastinrahoitusta sen jälkeen, kun myönteinen EU-rahoituspäätös on saatu.

Itämeren alueen Interreg-ohjelman rahoitus on hanketoteuttajalle hyvin edullista, kun EU-rahoituksen osuus on peräti 80 prosenttia. Lisäksi tulee vielä kansallinen vastinrahoitus, noin 14 %. Uudenmaan liitto myöntää kansallisen osuuden.

Lisätietoja

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
+358 44 371 9442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi