Valitse sivu

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu on toiminut CPMR:n Itämerikomission Executive Commiteen varajäsenenä ja Transport Working Groupin varapuheenjohtajana. Toukokuussa 2024 pidettävässä Itämerikomission yleiskokouksessa Päijät-Häme saa varsinaisen jäsenen Executive Committeehen kaudelle 2025-2026.

Maakuntahallitus valitsi Päijät-Hämeen edustajaksi maakuntahallituksen jäsenen Johanna Ekmanin Executive Commiteehen kaudelle 2025–2026 sekä Transport Working Groupiin vuosille 2024–2026.

Alueiden komitean lisäksi CPMR on toinen Päijät-Hämeen liitolle merkittävä kansainvälinen yhteistyön verkosto ja vaikuttamiskanava. On hienoa, että saamme maakuntahallituksen edustajan Johanna Ekmanin edustajaksemme CPMR:ään, iloitsee maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol.

Johanna Ekman:

Naiinen seisoo EU-parlamenttirakennuksen edessä Strasburgissa sumuisessa säässä. Iso pyöreä rakennus täynnä ikkunoita. Rakennuksen edessä EU-maiden liput salossa.

”Kiitän luottamuksesta ja mahdollisuudesta edustaa Päijät-Hämeen liittoa, maakuntaamme ja Suomea CPMR:n Itämerikomission hallituksessa sekä sen alaisessa liikennetyöryhmässä.

Itämeren alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut ja asettanut meidät valokeilaan etenkin Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan myötä. On ensiarvoisen tärkeää tehdä yhteistyötä Itämeren vaikutuspiirissä olevien alueiden kesken muun muassa liikenteeseen, turvallisuuteen, talouteen, ilmastoon ja energiaan liittyvissä kysymyksissä. ”

”Vahvalla yhteistyöllä niin alueiden välillä kuin EU:n sisällä voimme saada alueelliset tarpeemme kuulluksi ja vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Tähän työhön sitoudun ja annan mielelläni oman panokseni. Haluan myös välittää kiitokseni edeltäjälleni maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komulle ansiokkaasta työstä ja toivottaa menestystä uusiin haasteisiin Euroopan alueiden komitean jäsenenä. ”

Päijät-Hämeen liitto CPMR:ssä

Päijät-Hämeen liitto on aktiivinen jäsen Euroopan alueiden välisessä Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) -järjestössä sekä sen alaisessa Itämerikomissiossa (BSC). Itämerikomissiossa on viisi työryhmää, joista Päijät-Hämeellä on ollut edustus liikennetyöryhmässä (Transport Working Group).

CPMR tekee yhteistyötä rannikkoalueille ja perifeerisille alueille tyypillisissä erityiskysymyksissä. Sen ydintehtävänä on edistää alueiden välistä yhteistyötä ja jäsenalueiden tarpeiden huomioimista EU:n politiikassa. Sillä on vahva vaikutus EU:n päätöksentekoon erityisesti aluekehityspolitiikassa. Viime vuosina CPMR on ottanut aiempaa vahvempaa roolia myös energia-asioissa

CPMR-järjestön ja sen Itämerikomission suomalaiset luottamushenkilöt valitaan maakuntahallintoon valituista poliittisista päättäjistä. Päättäjien lisäksi liiton työntekijät osallistuvat CPMR-toimintaan asiantuntijajäseninä ilman äänioikeutta.  

Lisätietoja

Johanna Ekman
maakuntahallituksen jäsen
puh. 045 175 1305
johanna@johannaekman.fi

Niina Pautola-Mol
maakuntajohtaja
+358 44 077 3010
niina.pautola-mol(a)paijat-hame.fi