Valitse sivu

Päijät-Hämeessä etsitään kestäviä vaihtoehtoja öljylämmitykselle Päijät-Hämeen liiton, Asikkalan, Heinolan, Lahden, Padasjoen sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteisessä hankkeessa.

Tavoite ja toimet

Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hankkeen tavoitteena on kannustaa kiinteistönomistajia siirtymään öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin tarjoamalla heille kohdennettua tietoa vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja saatavilla olevista tuista. Haasteina on, että kunnilla on vaihtelevasti tietoa öljylämpökiinteistöistä ja kiinteistönomistajilla ei välttämättä ole resursseja energiaremonttiin. Osana hanketta tarkennetaankin öljylämmityskiinteistöjen määrä, kiinteistönomistajien taustatietoja myös energiaköyhyyden näkökulmasta sekä kunnan nykyisten palveluiden saavutettavuutta ja parantamismahdollisuuksia.

Öljylämmityskiinteistöjen määrän tarkentamiseksi tehdään kysely kiinteistöille, joilla kuntien tietojen mukaan on öljylämmitys käytössä. Kiinteistönomistajille tarjotaan sen jälkeen kohdennetumpaa palvelua lämmitysmuodon vaihtoon. Lahdessa apuna voidaan hyödyntää verkossa olevaa energiavalinta.fi -laskuripalvelua.

Tausta

Päijät-Häme on Hinku-maakunta, jonka tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Lahden kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali jo 2025. Tavoitteiden saavuttamiseksi on päästöjä leikattava merkittävästi kaikilla sektoreilla ja alkanut hanke tukee päästövähennystoimia asumisen osalta. Hanke rahoitetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta ja sen toteutusaika on 1.5.2020-31.8.2021.

Yhteystiedot:

Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto, p. 044 077 3637, johanna.snell(a)paijat-hame.fi
Anniina Jäntti, Asikkala, p. 044 778 0277, anniina.jantti(a)asikkala.fi
Helka Sillfors, Heinola, p. 050 091 8597, helka.sillfors(a)heinola.fi
Eira Rosberg, Lahti, p. 044 416 3499, eira.rosberg-airaksinen(a)lahti.fi
Maria Virtanen, Padasjoki, p. 040 589 1864, maria.virtanen(a)padasjoki.fi
Tarja Asikainen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, p. 044 077 3117, tarja.asikainen(a)phpela.fi

Ympäristöministeriön logo
Canemure ja Life logot