Valitse sivu

Petteri Orpon hallituksen ohjelma tunnistaa kasvukeskusten ja niiden aluevuorovaikutuksen tärkeän merkityksen maamme talouden ja elinvoiman kehittämisessä. Valtion ja suurten kaupunkiseutujen yhteinen kehittämistyö on välttämätöntä mm. osaavan työvoiman, TKI-toiminnan ja saavutettavuuden parantamisen kysymyksissä.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus jatkaa suurimpien kaupunkiseutujen kanssa MAL-sopimusmenettelyä. Samoin siinä todetaan hallituksen käynnistävän strategisen yhteistyöallianssin suurimpien kaupunkien kanssa. Valtion ja kasvukeskusten yhteistyö etenkin MAL- ja korkeakoulukaupunkien alueilla vahvistaa myös kansainvälistä vetovoimaamme.

Jyväskylä, Kuopio ja Lahti ovat osoittaneet kykenevänsä hyödyntämään nykyisten MAL-sopimusten välineitä. Ne ovat esimerkillisesti vahvistaneet omien kaupunkiseutujensa yhteistyötä koko maakuntansa alueen kanssa ja toimineet Suomen sisämaan talouskasvun ja aluekehityksen moottoreina yhdessä korkeakoulujen ja yritysten kanssa.

Allianssin vaikuttavuutta lisättäisiin merkittävästi ottamalla siihen heti alusta alkaen mukaan Jyväskylä, Kuopio ja Lahti. Näiden vetovoimakeskusten yhteistyö ja vaikuttavuus omia maakuntia laajempien alueiden kehitykseen varmistaa koko Suomen tasapainoisemman tulevaisuuden.

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
Keski-Suomen liitto

Satu Vehreävesa
vs. maakuntajohtaja
Pohjois-Savon liitto

Niina Pautola-Mol
maakuntajohtaja
Päijät-Hämeen liitto