Valitse sivu

Maakuntajohtajat kokoontuivat ministeri Lintilän kutsusta keskustelemaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksesta seuraavalle seitsenvuotiselle ohjelmakaudelle. Rahoituksella tuetaan muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten kasvua sekä innovaatio- ja työllisyystoimia.

Keskustelut maakuntajohtajien kesken olivat analyyttisiä ja rakentavia. Seuraavassa johtopäätökset tilaisuudesta.

Ratkaisun löytymiseksi tulisi olla yhteinen aluekehityksen kansallinen tilannekuva.

  • Näkemykset aluekehityksen tilasta ja maakuntien ja valtakunnan osien keskinäisistä kehityseroista poikkeavat toisistaan.
  • Näkemyseroja on myös kriteereistä ja tavoitteista, joiden pohjalta aluekehitysvarat tulisi suunnata eri maakuntiin. Maakuntajohtajat ovat yksimielisiä siitä, että kriteereiden tulee olla läpinäkyviä ja niiden tulee ottaa huomioon alueiden erilaisuus.
  • Maakuntajohtajat pitävät tärkeänä, että TEM tekee mahdollisimman pian Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta esityksensä ja valtioneuvosto tekee päätöksensä ohjelmakauden rahoituksesta. Lisäksi maakuntajohtajat vetoavat työ- ja elinkeinoministeriöön, että se käynnistää mahdollisimman pian kansallisen aluekehityksen tilannekuvan valmistelun.

Maakuntajohtajat kiittävät ministeri Lintilää kutsusta. Maakuntajohtajat sopivat jatkavansa rakentavaa ja uudistavaa keskustelua tulevaisuuden aluekehittämisestä ja haluavat tehdä siinä tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Lisätietoja

Niina Pautola-Mol
maakuntajohtaja
puh. 044 077 3010
niina.pautola-mol(a)paijat-hame.fi