Valitse sivu

Paola Zhamo, Samin Poudel ja Ankur Negi opiskelevat Master in Urban Climate and Sustainability (MUrCS) -maisteriohjelmassa. Se on Glasgow Caledonian yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun, Huelvan Yliopiston ja Dresdenin Yliopiston yhdessä järjestämä maisteriohjelma, jota rahoittaa osittain EU:n Erasmus+ -ohjelma.

 

 

Päijät-Hämeen liitto tarjosi näille kolmelle kansainväliselle opiskelijalle harjoittelupaikan kesäksi 2023. Harjoittelun aikana opiskelijat laativat kakkosasuntojen edullisuusvyöhyketarkastelun Päijät-Hämeen alueelta.

 

Miksi ja miten selvitys tehtiin?

Selvityksen tarve todettiin Päijät-Hämeen rakennemallin ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelman laadinnan yhteydessä, joissa monipaikkaisuus oli yksi asumisteeman tavoitteista.

  • Kausiasumiseen soveltuvista alueista ei kuitenkaan ollut tarpeeksi tietoa, eikä vyöhykkeitä sen vuoksi voitu osoittaa kartoille. Tuolloin olivat tiedossa ainoastaan alueen nykyiset kesämökkitihentymät, toteaa aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors.

Päijät-Hämeen liiton erityisasiantuntija Niklas Pappinen oli kesän harjoittelijoiden tukena ja ohjasi heidän työtään. Sen alkuvaiheessa määriteltiin edullisuusvyöhykkeiden luomista varten kriteerit, joiden mukaan eri sijainteja maakunnan alueella pisteytettiin.

  • Opiskelijoilla oli käytössään YKR-aineistot (Tilastokeskuksen tuottama ruutuaineisto yhdyskuntarakenteen seurantaa varten) sekä Päijät-Hämeen liiton omia paikkatietoaineistoja ja he saivat rakentaa sen pohjalta mallin, jossa laskettiin pisteytys eri ruuduille maakunnan alueella. Työn lopputuloksena saatiin koko maakunnan kattava aineisto, josta pystytään hahmottamaan kakkosasunnoille suotuisia sijainteja, kertoo Niklas Pappinen.

 

Karttakuva Päijät-Hämeestä. Kartassa kuvataan pysyvälle asumiselle soveltuvia alueita maakunnassa.

Miten selvitystä hyödynnetään

Edullisuusvyöhykeselvitystä on tarkoitus hyödyntää pian käynnistyvässä maakuntakaavatyössä. Lisäksi selvityksen paikkatietoaineistot ja kartat toimitetaan kuntiin, joissa poikkeuslupapäätöksiä tehdään. Kun mökkiläinen hakee muutosta vaihtaakseen rakennuksen käyttötarkoituksen pysyväksi asunnoksi, on kunnassa aineistoa, jonka pohjalta tarkastella alueen soveltuvuutta. Kunnissa on alueita, jonne pysyvä asuminen sopii hyvin ja on myös alueita, jonne yhdyskuntarakenteen laajeneminen ei ole kestävää, sillä siitä voi aiheutua kuntatalouteen merkittäviä menoeriä vesihuollon tai koulukuljetusten järjestämisestä.

Työn tulokset auttavat Päijät-Hämeen liittoa myös lausuntojen kirjoittamisessa. Kuntakaavoissa asumista osoitetaan joskus taajama-alueen ulkopuolelle ja tämän monikriteerisyysselvityksen pohjalta on helppo tarkastella, onko alue sovelias siihen käyttötarkoitukseen.

  • Olemme erittäin tyytyväisiä Paolan, Ankurin ja Saminin laatiman työn tuloksiin. Heidän paikkatieto-osaamisensa oli erinomaista. Kun taustalla on korkeakoulututkinto ja muutama vuosi työkokemusta on osaaminen sekä raikasta että vastuullista, iloitsee Niina Ahlfors.

Syyskaudella opiskelijat jatkavat opintojaan Espanjan Huelvassa. Kiitos yhteistyöstä Paola, Samin ja Ankur. Onnea ja menestystä opintoihinne!

 

Lisätietoja

Niina Ahlfors
aluesuunnittelujohtaja
+358 40 531 7628
niina.ahlfors(a)paijat-hame.fi

Niklas Pappinen
erityisasiantuntija
+358 44 077 3472
niklas.pappinen(a)paijat-hame.fi