Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto katsaus 30.10.2023 | Tilastokeskus Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2022 https://www.stat.fi/julkaisu/clmhjs4vmz9bm0avvv4jod5gc

Päijät-Hämeen TKI-ryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol pitää erityisen hyvänä, että korkeakoulutoiminnan kasvu alkaa näkyä tilastoissa. Jatkossa on kuitenkin tärkeää, että myös yritysten TKI-panostukset kasvavat, koska niiden osuus TKI-menoista on suhteellisesti suurin. Maakunnallisen TKI-ryhmän tavoitteena onkin lisätä TKI-rahoituksen käyttöä yrityksissä ja tutkimusyksiköissä. TKI-kasvulla voidaan luoda maakuntaan uusia työpaikkoja, edistää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, vahvistaa alueen kilpailukykyä. TKI-osaaminen mahdollistaa esimerkiksi uusien sähköisen liikenteen, elintarviketeollisuuden tai kiertotalouden ratkaisuja.

Valtakunnallisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen mukaan 7,9 miljardia euroa vuonna 2022. Kasvua oli 5,9 % eli 445 miljoonaa euroa vuodesta 2021. Kun hintainflaatio huomioidaan, kasvu oli alle prosentin. Päijät-Hämeessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 lähes 95 milj. euroa, kun edellisvuonna menot olivat ennätykselliset 98,6 milj. euroa.   

Diagrammi, joka kuvaa Päijät-Hämeen TKI-menoja 2021 ja 2022.
Lähde: Tilastokeskus, Tilastokeskus Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2022

Päijät-Hämeen korkeakoulusektori vahvassa kasvussa

Päijät-Hämeen korkeakoulusektori kasvoi vahvasti 29 miljoonaan euroon vuonna 2022, kun edellisvuonna menot olivat 25 miljoonaa euroa.  Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstöä oli Päijät-Hämeessä vuonna 2022 noin 1230 henkilöä, kun edellisvuonna oli lähes 1500 henkilöä. Korkeakoulujen t&k-henkilöstön määrä Päijät-Hämeessä nousi yli 400 tekijän. Valtakunnallisesti tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli vuonna 2022 kaikkiaan 86 936 henkilöä, joista yrityksissä 50 %, korkeakouluissa 41 % ja julkisella sektorilla 9 %.

Yritysten TKI-investoinnit vähenivät

Yrityssektorilla t&k-menot pienentyivät vuoden 2021 noin 71 miljoonasta eurosta vajaaseen 64 miljoonaan euroon. Henkilöstön määrä laski samalla ajanjaksolla edellisvuoden 1027 henkilöstä 760 henkilöön. Yritysten osuus t&k-menoista vuonna 2022 oli noin 67 %, kun vuotta aiemmin yritysten osuus oli 72 %. Valtakunnallisesti yritysten osuus t&k-menoista vuonna 2022 oli 68 % ja kotimaisten yritysten osuus menojen rahoituksesta oli 57 %.

Yritysten TKI-investointeja tulisi vahvistaa

Menneen kehityksen perusteella vaikuttaa huolestuttavalta, että yritysten TKI-investoinnit vähenivät vuodesta 2021 vuoteen 2022, kun rahoitusta oli runsaasti saatavilla. Hämeen kauppakamarin tuoreimmasta talouskyselystä 12.10.2023 ilmenee, että yritysten TKI-investoinnit ovat vähenemässä alueella edelleen. Myös Päijät-Hämeen Yrittäjät ovat selvittäneet kesällä 2023 alueen yritysten TKI-tilannetta. Vastaajista 24 prosenttia kertoi tarvitsevansa apua TKI-toiminnan käynnistämiseksi tai jatkamiseksi.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/70037417/pk-yritysten-panostettava-tki-investointeihin?publisherId=26487460&lang=fi

https://hamechamber.fi/shared/files/P%C3%A4ivi/20231012_Talouskysely_H%C3%A4me.pdf

Päijät-Hämeen yrityksille on saatava lisää tietoa TKI-palveluista
GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot) ladataan sivulle

Lisätietoja

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi