Valitse sivu

Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä tehostavat ilmastotyötään laatimalla kuntakohtaiset ilmastosuunnitelmat ympäristöministeriön tuella. Tavoitteena on tunnistaa vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla on myös laajempia kestävyyshyötyjä, sekä vahvistaa toiminnan jatkuvuutta ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Maakunnan yhteisenä tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030 ja lähes kaikki kunnat ovat sitoutuneet tavoitteeseen myös liittymällä Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat -verkostoon. Ilmastosuunnitelmat laaditaan kuntien yhteisessä prosessissa, jolloin tiedonvaihto ja hyvien käytänteiden monistaminen on tehokasta. Keskeinen osa toimintaa on niin kuntien asukkaiden, päättäjien, henkilöstön kuin yritystenkin sitouttaminen toimintaan parhaiden toimenpiteiden tunnistamiseksi ja toteuttamiseksi. Ilmastotoimilla voidaan päästövähennysten lisäksi edistää mm. resurssitehokkuutta, hyvinvointia, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamista.  

Kunnat alkavat valmistella ilmastosuunnitelmia syksyllä 2023

Ilmastosuunnitelmien valmistelun ensimmäisiä toimenpiteitä on kuntien henkilöstölle suunnattu kysely, jolla selvitetään näkemyksiä nykyisestä ilmastotyöstä sekä toivottuja painotuksia jatkoon. Kunnille kootaan yhteinen tietojenkeruun ja seurannan toimintamalli, mihin liittyen järjestetään kuntakohtaisia työpajoja. Jatkossa panostetaan erityisesti vuoropuheluun asukkaiden ja kuntapäättäjien kanssa. Tavoitteena on, että mukana olevien kuntien valtuustot hyväksyvät ilmastosuunnitelmat loppuvuodesta 2024.

Päijät-Hämeen liitto koordinoi ilmastosuunnitelmien laadintaa tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Toiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan ympäristöministeriön hankeavustuksella.  

Lisätietoja:

Maarit Virtanen
Projektipäällikkö
Päijät-Hämeen liitto
p. 044 077 3466
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Kuva: Asikkalan kunta / Visit Lahti -kuvapankki