Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntahallitus asetti kokouksessaan 12.3.2024  maakuntastrategian 2050 ja siihen rakentuvan maakuntaohjelman 2026-2029 osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksen (OAS) nähtäville.

Maakuntastrategia ja -ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain neljäksi vuodeksi. Strategia ja maakuntaohjelma valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa ja työtä koordinoi Päijät-Hämeen liitto.

Maakuntastrategia 2050 valmistuu kesällä 2025. Maakuntaohjelma 2026–2029 ja sitä täydentävä älykkään erikoistumisen strategia valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä.

OAS on nähtävillä 13.3.–12.4.2024

OAS luonnoksessa kuvataan työn vaiheet ja aikataulu sekä vaikutusmahdollisuudet valmistelun eri vaiheissa. Luonnokseen voi tutustua Päijät-Hämeen liitossa sekä liiton verkkosivulla https://paijat-hame.fi/maakuntastrategia-2050/

Lähetä kommenttisi

viimeistään 12.4.2024 Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle

  • ensisijaisesti sähköpostilla: toimisto@paijat-hame.fi tai
  • postitse: PL 50 (Hämeenkatu 9), 15111 Lahti

Lisätietoja:

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
p. 044 3719 442
juha.hertsi@paijat-hame.fi