Valitse sivu

Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen tammikuussa 2019 aloitettu ympäristövaikutusten arviointi -prosessi YVA on nyt loppusuoralla. Vaikutusarvioinnissa kertynyttä materiaalia viimeistellään parhaillaan, ja Hämeen ELY-keskus saa joulun alla luettavakseen YVA-selostuksen liitteineen. Yleisön nähtäville tämä Sweco Ympäristö Oy:n ja Vahanen Environment Oy:n laatima tietopaketti tulee tammikuussa 2020. Kuulemisajan jälkeen YVA-menettely päättyy ELY-keskuksen antamaan loppupäätelmään keväällä 2020.
• Kierrätyspuiston tuleva sijainti ei kuitenkaan selviä vielä vuoteen, kertoo Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) kehityspäällikkö Antti Leiskallio.

YVA on tuottanut jokaisesta vaihtoehtoisesta alueesta merkittävää tietoa kierrätyspuistoa koskevia päätöksiä varten, niin tulevaa sijaintipäätöstä kuin sitä seuraavia kaava- ja lupasuunnitelmia koskien.
• Työn aikana toteutetuissa asukaskyselyssä ja vuorovaikutustilaisuuksissa kiertotaloutta ja kierrätystä pidetään tärkeänä. Voidaankin todeta, että on selkeä käsitys siitä, että kiertotalouteen ja kierrätykseen erikoistunut teollinen alue tarvitaan Päijät-Hämeeseen. Päätöksenteon hankaluus onkin vain siinä, missä alueen tulisi sijaita, kiteyttää Leiskallio.

Kierrätyspuiston toiminnot tullaan aikanaan sijoittamaan noin 100–150 ha alueelle. Kaavoituksen osalta hanke edellyttää kuitenkin ensin muutoksia lainvoimaisessa maakuntakaavassa. YVA-selostuksen rinnalla julkaistava valmisteluvaiheen kaavakartta sisältää aluevarausluonnoksen jokaiselle neljälle vaihtoehdolle. Siinä missä PHJ:n urakka YVA-hankevastaavana keväällä päättyy, jatkuu vaihemaakuntakaavatyö Päijät-Hämeen liitossa vielä noin vuoden verran. Kierrätyspuiston sijainnin mahdollistava päätös tehtäneen maakuntavaltuustossa joulukuussa 2020, kun päätettäväksi tuodaan yksi alue vaihemaakuntakaavaehdotuksessa. Kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2021, jos päätöksestä ei valiteta.
• Päivitetty maakuntakaava antaa kierrätyspuiston perustamiselle mahdollisuuden. Lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta tekee kuitenkin asianomainen kunta, eli tässä tapauksessa Hollolan tai Orimattilan valtuusto, Päijät-Hämeen liiton aluesuunnittelujohtaja Riitta Väänänen täsmentää.

Mikäli maakuntakaavan mukainen kunta näyttää hankkeelle vihreää valoa, on edessä vielä monta kaavoitus- ja suunnitteluvaihetta, ennen kuin alueen rakentaminen voi alkaa. Rakentamiselle vaaditaan myös erilliset luvat. Lisäksi alueelle sijoittuvien toimijoiden tulee hakea jätteenkäsittelytoiminnoille ympäristöluvat. Kierrätyspuiston toiminta alueella voisi alkaa arviolta 5–10 vuoden kuluttua.

Ennen päätöksiä asukkaat voivat osallistua hankkeeseen monin tavoin. Kierrätyspuiston YVA-selostus ja vaihemaakuntakaavaluonnos ovat nähtävillä alkuvuonna 2020 Päijät-Hämeen alueen päälehdissä julkaistavan kuulutuksen mukaisesti. Nähtäville laitetaan aikanaan myös vaihemaakuntakaavaehdotus, samoin kuin kuntakaavoituksen eri vaiheet.

Lisätiedot
Lahden seudun kierrätyspuiston YVA:
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Antti Leiskallio kehityspäällikkö
puh. 050 324 7427, antti.leiskallio(a)phj.fi

Vaihemaakuntakaavatyö:
Päijät-Hämeen liitto
Riitta Väänänen aluesuunnittelujohtaja
puh. 040 531 7628, riitta.vaananen(a)paijat-hame.fi