Valitse sivu

Päijäthämäläisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tähtäävä Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelma sai tuekseen varsin vaikutusvaltaisen ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen ja varapuheenjohtajaksi LAB-ammattikorkeakoulun vararehtori Merja Heino. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 24.10.2023.

Ensimmäisen kokouksen asialistalla oli ohjausryhmän järjestäytymisen lisäksi ohjelmaan perehtyminen sekä ohjelman toimeenpanorakenteen hyväksyminen. Toimeenpano on jaettu projekteihin, joille on nimetty vastuuhenkilöt. Tällä hetkellä projektit etenevät osana jokaisen omaa työtä. Projektien sisällöt liittyvät liikuntaneuvontaan, harrastamiseen, olosuhteisiin, kokeilukulttuuriin, viestintään sekä TKI-toimintaan ja arviointiin.

Käytännön tasolla toimivien projektien eteneminen herätti ohjausryhmäläisissä kiinnostusta. Ohjausryhmä peräänkuulutti mahdollisuutta osallistua ohjelman seurantaan ja ohjaukseen myös konkreettisten mittareiden avulla. Ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimiva Saila Juntunen painottaa jokaisen panoksen tärkeyttä liikunnan edistämistyössä.

  • Liikunnan edistäminen tapahtuu verkostomaisessa toimintaympäristössä, mikä haastaa ohjelman toteutusta. On oltava joustava, mutta selkeä toimeenpanorakenne. Tavoitteena on, että kaikki ottavat liikunnan edistäminen osaksi omaa työtä ja arkea, toteaa Saila Juntunen.

Päijät-Hämeen liitto toimii ohjausryhmän koollekutsujana ja ohjausryhmän muistiot löytyvät jatkossa liiton nettisivuilta. Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 6.2.2024.

Lisätietoja

Saila Juntunen
hyvinvointipäällikkö
Päijät-Hämeen liitto
saila.juntunen@paijat-hame.fi
044 077 3002