Valitse sivu

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2026 ja talousarvion 2024 valmistelu

Maakuntahallitus hyväksyi luonnoksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.  Se lähetetään jäsenkunnille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten.

Talousarvioluonnoksessa jäsenkuntien maksuosuus kasvaa kolme prosenttia kuluvan vuoden maksuosuuksiin verrattuna. Vuosien 2025 ja 2026 jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuksi on arvioitu kaksi prosenttia.
 

Maakuntavaltuuston syyskokous 2023

Maakuntavaltuuston syyskokous pidetään perjantaina 1. 12.2023 Lahden messukeskuksessa.

Lausunto Keski-Suomen maakuntakaava 2040 -kaavaehdotuksesta

Maakuntahallituksen lausunto verkkosivulla

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutos

Maakuntahallitus nimitti maakunnan yhteistyöryhmään Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäseneksi Jari Kinnusen tilalle Juha-Pekka Kärkkäisen.

Nimeämispyyntö Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman ohjausryhmään

Maakuntahallitus nimesi Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman ohjausryhmään edustajansa. Varsinainen edustaja on Kari Hyytiä ja hänen varallaan Hannu Rahkonen.

Lisätietoja

Jari Paakkunainen
hallintojohtaja
+358 44 371 9455
jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi