Valitse sivu

DeCO Interreg Europe -hanke

Päijät-Hämeen liitto toteuttaa DeCo (Design Collaboration for Sustainable Business) Interreg Europe -hankkeen ajalla 1.4.2024–30.6.2028.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa paikallista, alueellista ja kansallista kehityspolitiikkaa suunnittelussa, tuotannossa ja valmistuksessa.

Alatavoitteet ovat:

  • Auttaa Euroopan alueita kehittämään politiikkoja, joilla edistetään yritysten kykyä käyttää muotoilua kestävämmän ja kilpailukykyisemmän liiketoiminnan aikaansaamiseksi.
  • Edistää muotoilun toteuttamista ja muotoilualan kehittämistä kestävää kehitystä silmällä pitäen.
  • Lisätä tietoa ja taitoja suunnittelun mahdollisuuksista edistää kestävää ja kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

Lisätietoja: Juha Hertsi, juha.hertsi@paijat-hame.fi puh. 044 371 9442


ClimateGO Interreg Europe -hanke

Päijät-Hämeen liitto toteuttaa ClimateGO (Pathways to Climate-Smart Governance) Interreg Europe -hankkeen ajalla 1.4.2024–30.6.2028.

Hankkeen tavoitteena on tukea alueita ja kaupunkeja kehittämään päätöksentekoa entistä pitkäjänteisempään ja kestävyyskriisin huomioivaan suuntaan. ClimateGO edistää ymmärrystä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä varmistaa ennakoivaa päätöksentekoa, jossa ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimenpiteet tukevat toisiaan.

Lisätietoja: Juha Hertsi, juha.hertsi@paijat-hame.fi puh. 044 371 9442


Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman yhteenveto vuodelta 2023

Maakuntahallitus merkitsi maahanmuutto-ohjelman yhteenvedon vuodelta 2023 tiedoksi.

Lisätietoja: Tarja Parviainen, tarja.parviainen@paijat-hame.fi puh. 044 077 3431


Maakuntavaltuuston kokouksen 8.3.2024 päätösten täytäntöönpano

Maakuntahallitus päätti panna täytäntöön maakuntavaltuuston päätökset 8.3.2024.


Maakuntahallituksen syyskauden 2024 kokousajat

Maakuntahallitus kokousajat syyskaudella 2024 :

ma 12.8.2024 klo 8.30
ma 9.9.2024 klo 8.30
ma 14.10.2024 klo 8.30
ti 12.11.2024 klo 18.00
ti 17.12.2024 klo 18.00

Maakuntavaltuuston syyskokous on tiistaina 3.12.2024.

Lisätietoja: Jari Paakkunainen, jari.paakkunainen@paijat-hame.fi puh. 044 3719 455


Päijät-Hämeen liitto jatkaa Helsinki EU Officen sopimuskumppanina – sopimus uusitaan

Päijät-Hämeen liitto jatkaa Helsinki EU Officen sopimuskumppanina ja neuvottelee palvelupaketin, joka vastaa vähintään nykyistä palvelutasoa. 

Lisätietoja: Antti Kalliomaa, antti.kalliomaa@paijat-hame.fi puh. 040 5477 157


Päijät-Hämeen logistiikkaselvitys tilataan Destialta

Päijät-Hämeen logistiikkaselvitys tilataan Uudenmaan ELY-keskuksen puitesopimuskonsultilta (Destia Oy). Työn kokonaishinta on 55 985 euroa (alv 0 %), josta Päijät-Hämeen liiton osuus on 50 %.

Maakuntahallitus valtuutti maakuntajohtajan tekemään päätöksen konsulttityön hankinnasta.  Päijät-Hämeen liiton osuus selvityksen kustannuksista katetaan jatkuvan liikennejärjestelmätyön kustannuspaikalta. 

Lisätietoja: Niina Ahlfors, niina.ahlfors@paijat-hame.fi puh. 040 531 7628.


Hämeen kauppakamarin edustaja vaihtuu maakunnan yhteistyöryhmässä

Maakunnan yhteistyöryhmään Jussi Eerikäisen tilalle nimitettiin 1.6.2024 alkaen Hämeen kauppakamarin uusi toimitusjohtaja Anne Vanhala. Varaedustajana jatkaa Päivi Pulkki.

Lisätietoja: Sanna Tuominen, sanna.tuominen@paijat-hame.fi puh. 044 077 3437


Tyylitelty kukka