Valitse sivuKuluneen kahden vuoden aikana matkailu- ja vientiyrityksiä ovat kiusanneet ensin korona ja sittemmin tänä keväänä nopeasti muuttunut maailman poliittinen tilanne. Ratkaisuja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi haetaan monella taholla niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Päijät-Hämeen maakuntahallitus myönsi tänään Ladecille ja Lahti Regionille kummallekin lähes 100 000 euroa hankkeisiin, jotka tukevat yritysten toiminnan kehittymistä.

Euroopan muuttunut geopoliittinen tilanne merkitsee sitä, että yritysten on löydettävä uusia konkreettisia vientimahdollisuuksia niin Euroopasta kuin muualtakin. Ladecin hankkeessa rakennetaan alueellisen vientitoiminnan kasvu- ja aktivointimalli, joka tehdään yhdessä alueen julkisten kv-toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana selvitetään hankkeeseen osallistuvien yritysten kansainvälistymisen potentiaalia ja aktivoidaan yritykset toimimaan TeamFinland -verkoston ja Kauppakamariverkoston kanssa.

Lahti Regionin hankkeessa autetaan yrityksiä kehittämään matkailupalveluita tietoon ja kysynnän ennakointiin perustuvasti. Tarkoituksena on kehittää matkailutoimialan yritysten tiedolla johtamisen tapa ja ottaa käyttöön ennakointi sekä yhteiskehittämisen toimintatapa. Hankkeessa kartoitetaan kotimaan matkailusta toteutettuja markkinatutkimuksia ja hankitaan niitä asiantuntijoilta. Tietoa analysoidaan, jalostetaan ja jaetaan yritysten käyttöön. Hankkeella tavoitellaan pidemmällä aikavälillä työpaikkojen säilyminen, yritysten resilienssin parantuminen sekä alueen veto- ja pitovoiman lisääntyminen.

Maakuntahallituksen rahoituspäätökset 9.5.2022

Kansainvälistymisen kasvupolku, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Kriisistä ulos tiedolla johtamisella (KRU-hanke), Lahti Region

AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen

Lisätietoja

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 771 9466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi