Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntahallitus on valinnut Iitin kunnan alueen laajakaistarakentamisen toteuttajaksi Suomen Datasafe Oy:n. Hanke-ehdotus tulee toteutuessaan parantamaan nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuutta Etelä-Iitin alueella. Maakuntaliiton valitsema toteuttaja voi anoa hankkeeseen valtiontukea, mikäli Iitin kunta sitoutuu taloudellisesti hankkeen omavastuuosuuteen. Sen suuruus on kahdeksan prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea hanketoteuttajalla, mikäli kunta katsoo esimerkiksi siltä haetun tuen olevan liian suuri.

Maakuntaliiton valitsema hanketoteuttaja voi vasta kunnan tekemän myönteisen päätöksen jälkeen hakea hankkeeseen valtiontukea. Tuen myöntää sille asetettujen edellytysten täyttyessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Laajakaistarakentamista koskevien valtiontukihakemusten jättöaika umpeutuu syksyllä. Viimeiset hakemukset on toimitettava syyskuun aikana, jottaTraficomille jää riittävästi aikaa tehdä tukipäätökset määräaikaan eli vuoden loppuun mennessä.

Maakuntajohtaja Niina Pautola-Molin mukaan nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuus on tärkeää. Ja on hyvä, että valtiontuet kohdistuvat alueille, joille ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa investoida kiinteän verkon rakentamiseen alhaisen tilaajamäärän tai pitkien etäisyyksien vuoksi.

• Suomen alueiden vertailussa Päijät-Hämeessä sekä Lapissa on vielä petrattavaa nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuudessa. Päijät-Hämeessä päätöksenteko on toistaiseksi edennyt vain kahden kunnan, Iitin ja Asikkalan osalta. Maakuntaliitto tulee myös jatkossa tukemaan kuntia asian edistämisessä, lupaa Niina Pautola-Mol.


Valtion laajakaistatukiohjelman tavoitteena on edistää kiinteiden nopeiden 300/100 Mbit/s laajakaistaverkkojen rakentamista alueille, joille se ei olisi markkinaehtoisesti kannattavaa. Säännökset siitä, miten ja millä edellytyksin valtiontukea voidaan myöntää laajakaistarakentamiseen sisältyvät lakiin kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020). Ohjelma rahoitetaan EU:n Suomelle myöntämäistä elpymisvaroista.

Valtiontuet kohdistuvat alueille, joille ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa investoida kiinteän verkon rakentamiseen alhaisen tilaajamäärän tai pitkien etäisyyksien vuoksi. Hankkeen toteuttava teleyritys maksaa itse kolmanneksen tukikelpoisista kustannuksista. Laajakaistatukilain mukainen julkinen tuki − kaksi kolmasosaa − tukikelpoisista kustannuksista jakautuu valtion ja kuntien kesken.

Lisätietoja

Tarja Parviainen
kuntayhteistyöpäällikkö
p. 044 077 3431
tarja.parviainen@paijat-hame.fi