Valitse sivu

Hyvät Päijäthämäläiset, kesäloman kynnyksellä on hyvä hetki tehdä yhteenvetoa menneen kauden toiminnasta. Viime vuonna maakunnan jäsenkunnilta kerättiin maksuosuuksia 2 252 419 euroa. Maksuosuuksia kerättiin kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Asukasta kohden laskettuna Päijät-Hämeen liiton toiminta maksoi noin 11 euroa per asukas. Mitä tällä rahalla on saatu aikaiseksi?

Ohessa sekalaisessa järjestyksessä muutama esimerkki liiton toimista, jotka osaltaan tukevat maakunnan kehitystä ja elinvoimaa:

  1. Päijät-Hämeen ja Lahden edunvalvonta ja hallitusohjelmatavoitteet valmisteltiin laajassa yhteistyössä maakunnan keskeisten toimijoiden kanssa. Hyvä uutinen on, että uusi hallitusohjelma sisältää maakunnan kannalta myönteisiä kirjauksia ja toimenpiteitä ml. kaupunkipolitiikka, kuntien rahoitus, MAL-sopimus, puhdas siirtymä, elintarviketeollisuus, liikenne ja liikkuminen.

  2. Maakunnallinen TKI-ryhmä perustettiin vuoden alussa. Tavoitteena on edistää alueen TKI-toimintaa ja kaksinkertaistaa TKI-menot 200 miljoonaan euroon seuraavien viiden vuoden aikana.

  3. Rakennerahastotoiminta sekä muu aluekehityksen rahoitustoiminta vilkastui ja myös kansainvälinen hanketoiminta kasvoi. Liitto tuki alueella tapahtuvaa kehitystoimintaa sekä innovatiivisia ja kokeilevia hankkeita maakuntastrategian pohjalta. Keskeisiä rahoitusteemoja ovat ruoka ja juoma, sportti, valmistus, kiertotalous, sähköinen liikenne ja vety, matkailu, digitalisaatio, uudet teknologiat sekä yritys-oppilaitos yhteistyö.

  4. Liitto rahoitti mm. Tulevaisuuden osaajat – ohjelman suunnittelua. Ohjelman tavoitteena on rakentaa Lahden alueen yritysten, LUT-korkeakoulujen sekä Lahden kaupungin yhteinen toimintamalli osaavan työvoiman varmistamiseksi ja korkeakoulujen vetovoiman edistämiseksi.

  5. Liiton kansainvälistä toimintaa ja verkostoja vahvistettiin, mistä osoituksena kansainvälisen hankeyhteistyön kasvu, Euroopan rannikkoalueiden ns. CPMR- yhteistyön tiivistäminen erityisesti liikenne ja energiasektoreilla sekä Päijät-Hämeen ja Etelä – Karjalan yhteinen Green Connect -hanke EU-yhteistyön vahvistamiseksi.

  6. Liitto jatkoi ylimaakunnallista yhteistyötä mm. Etelä-Suomeen suuralueen maakuntien kanssa, sekä elinvoimaa, turvallisuutta ja liikennejärjestelyjä edistävien VT12- ja VT24- ryhmien kanssa.

  7. Päijät-Hämeen rakennemalli ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelma valmistuivat. Niissä sovitetaan yhteen seudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen kehittämisen periaatteet pitkällä aikavälillä. Ne toimivat myös hyvänä pohjana syksyllä käynnistyvälle kokonaismaakuntakaavan uudistamiselle. Kaupunkiseutusuunnitelma on yksi MAL-toimenpiteistä ja parantaa tulevilla sopimuskausilla mahdollisuuksia saada rahoitusta kehitystoimenpiteille.

  8. Liitto jatkoi aktiivista työtä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Hanketoiminnan sekä yritysten ja yhteisöjen ilmastokumppanuuksien edistämisen lisäksi käynnistettiin vihreän siirtymän tiekartta uudistamaan alueen ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita laajemmin.

  9. Liitto yhdessä hyvinvointialueen ja kuntien kanssa solmi yhteistyöpöytäkirjan yhdyspinnoilla tapahtuvan yhteistyön tueksi. ml. varautuminen, hyvinvointi, terveys ja turvallisuus.

  10. Päijät-Hämeen liitto jatkoi kulttuurin kehittämistyötä ja myös liiton brändi uudistettiin. Perinteisen ja arvostetun Vellamo vaakunan rinnalle luotiin uusi logo, moderni Vellamo, joka on hymyilevä, helposti lähestyttävä ja valmis uusiin haasteisiin.

Päivän ruokatarjousten perusteella 11 eurolla saa mm. pari litraa jäätelöä ja muutaman rasian mansikoita. Jäätelön ja mansikoiden yhdistelmää emme edes lähde haastamaan, mutta ihan positiivisella mielellä jäämme kesätauolle.

Aurinkoista kesää toivottaen,
maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol